Skip to Content

AXENDA DE EVENTOS

  • No upcoming events available

Oferta educativa

Curriculo 3º ESO - PDC

3º ESO - DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

  No impreso da matrícula deben facerse constar as seguintes opcións:

 

    

ÁMBITOS E MATERIAS Horas
semanais
 
Ámbito lingüístico-social 9  
Ámbito científico-técnico 9  
Lingua estranxeira: inglés 3  
Educación plásica e visual 2  
Tecnoloxías 3  
Educación Física 2  
*Cultura Clásica 2  
*Relixión Católica ou
Alternativa á relixión
1  
Titoría 1  

Currículo 3º ESO

3º ESO  

No impreso da matrícula deben facerse constar as seguintes opcións:


MATERIAS Horas
semanais
Matemáticas 4
Lingua e Lit. Galega 3
Lingua e Lit. Castelá 3
Inglés 3
Ciencias Sociais 3
Ciencias da Natureza 2
Física e Química 2
Tecnoloxías 2
Educación Física 2
Educación Plástica 2

*OPTATIVA:

  • Francés
  • Cultura Clásica
  • Taller de Iniciativas emprendedoras
  • Iniciación á Electricidade e Electrónica
2
* Relixión Catolica ou
Alternativa á relixión
2
Titoría 1

 

 

Currículo 2º ESO

2º ESO 

  No impreso de matrícula deben facerse constas as seguintes opcións:


MATERIAS Horas
semanais
Matemáticas 4
Lingua e Lit. Galega 3
Lingua e Lit. Castelá 3
Ciencias da Natureza 3
Ciencias Sociais 3
Inglés 3
Tecnoloxías 3
Educación Física 2
Música 2
*2ª Lingua - Francés 2
Educación para a Cidadanía 2
* Relixión Católica ou
Alternativa á relixión
2
Titoría 1
 

Currículo 2º BACHARELATO

Plan de Estudos (ESO)

A Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) é unha etapa educativa obrigatoria e gratuíta que completa a educación básica. Consta de catro cursos académicos que se realizarán ordinariamente entre os 12 e os 16 anos de idade. Poderase repetir un máximo de dous cursos e permacecer, no réxime ordinario, ata os 18 anos de idade cumpridos no ano en que finalice o curso.

 
 
 

Curriculo 4º ESO - PDC

4º ESO - DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

No impreso da matrícula deben facerse constar algunhas das seguintes opcións:


   

ÁMBITOS E MATERIAS Horas
semanais
 
Ámbito lingüístico-social 8  
Ámbito científico-técnico 8  
Lingua estranxeira: inglés 3  
Música 3  
Tecnoloxías 3  
Educación Física 2  
Informática 3  
Relixión Católica ou
Alternativa á relixión
1  
Titoría 1  

Oferta educativa

  ESO   BACHARELATO   FP BÁSICA   ADULTOS
 

Educación Secundaria Obrigatoria

 

 

Modalidades:
   - Ciencias Sociais e Humanidades
   - Ciencias

 

Agroxardinaría e composicions florais

 

 

Educacion Secundaria para persoas adultas

 

  - Plan de estudos        - Plan de estudos   - Información 
  Currículo  

-Curriculo

   - Curriculo    
         

 

   ORDE do 20 de marzo de 2018
pola que se regula a educación básica
para as persoas adultas e se establece
o seu currículo na Comunidade Autónoma
de Galicia.

Empresas colaboradoras

  • Montaxe de redes eléctricas

 

 
  • Servizos de restauración

 

  • Carpintaría

O XARDO S.C.

 
   
  • Peiteado


 
   
  • Mantemento de vehículos autopropulsados


 
   
   
   
   
 

Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)

PCPI

Currículos ESO

1º ESO        2º ESO     3º ESO 
MATERIAS Horas
semanais
MATERIAS Horas
semanais
MATERIAS Horas
semanais
Ciencias da Natureza 4 Ciencias da Natureza 3 Ciencias da Natureza 2
Educación  Física 2 Educación Física 2 Educación Física 2
Educación Plástica 2 Música 2 Educación Plástica 2
Inglés 3 Inglés 3 Inglés 3
Lingua Castelá 4 Lingua e Lit. Castelá 3 Lingua e Lit. Castelá 3
Lingua Galega 4 Lingua e Lit. Galega 3 Lingua e Lit. Galega 3
Matemáticas 4 Matemáticas 4 Matemáticas 4
Ciencias Sociais 3 Ciencias Sociais 3 Ciencias Sociais 3
2ª Lingua - Francés 2 2ª Lingua - Francés 2 2ª Lingua-Francés ou
Cultura Clásica
2
Proxecto Interdisciplinar 1 Tecnoloxías 3
  Educación para a Cidadanía 2 Física e Química 2
Relixión Católica ou
Alternativa á relixión
2 Relixión Católica ou
Alternativa á relixión
2 Relixión Catolica ou
Alternativa á relixión
2

Titoría

1 Titoría 1 Tecnoloxías 2

 

  Titoría 1

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut