Skip to Content

Documentos do departamento de Física e Química

Acceso ó contido da programación do Departamento:

Programación do Departamento e criterios de calificación e avaliación

Enlaces de interés:

  • Páxina do Departamento de Física e Química do IES Juan A. Suanzes (extraordinaria, completísima, contidos variados, moi amena e tamén moi útil,...): FISQUIWEB
  • Blog de Física e Química con moitísimasas actividades (sobre todo animacións) para disfrutar e aprender: AULA DE FÍSICA Y QUÍMICA
  • Simulacións interactivas de Física e Química, Mateáticas, Bioloxía, etc. de gran calidade. Se pode descargar o paquete completo para instalalo no computador ou preparar un CD, etc. Completísimo e constantemente actualizado: Interactive simulations. University of Colorado
  • Centenares de animacións FLASH de diferentes materias (Bioloxía, Matemáticas, Física). As de Física incorporan audio e subtítulos en inglés: Hippocampus.
  • O blog do coñecido programa de TVE Redes (inclúe videos de moitas das emisións e transcricións das entrevistas): Redes para la ciencia.
Exames de Física e Química de 3º de E.S.O. propostos no centro entre 2005 e 2011:
Exames de Física e Química do curso 2010-2011 (inclúen solucións):
Exames de Física e Química do curso 2009-2010 (inclúen as solucións):


book | by Dr. Radut