Reserva de praza nos Centros de Adscrición

ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2015-16

CENTROS DE ADSCRICIÓN

 

 

Cadro de adscrición por escolas e centros

Escola Centro de adscripción Nivel Nº alumnos/as
ABUIN C.E.I.P. Castelao 2º E.P. 0
CAPELA P. C.E.P. Brea Segade 2º E.P. 0
CRUCEIRO B C.E.P. Brea Segade 6º E.I. 9
CUVIDE C.E.P. Brea Segade 6º E.I. 0
OUTEIRO C.E.P. Brea Segade 2º E.P. 0
PAZO PRIMARIA C.E.I.P. Castelao 2º E.P. 4
QUINTÁNS C.E.I.P. Castelao 2º E.P. 1
RAÑÓ C.E.I.P. Castelao 2º E.P. 1

 

Reserva de praza nos centros de adscrición

 

  1. A reserva adquirirá carácter vinculante e será incompatible coa presenteción de solicitude de admisión noutro centro, salvo renuncia expresa e por escrito presentada no centro de adscrición antes do inicio do prazo de presentación da solicitude de admisión

  2. No caso do C.R.A. de Rianxo teñen dereito de reserva de praza aos centros adscritos os alumnos e alumnas aos que se refire o cadro de arriba.

  3. A solicitude de reserva de praza deben entregala na Escola na que está escolarizado o alumno ou alumna ou na sede do C.R.A. de Rianxo entre o 1 e o 15 de febreiro.

  4. As familias que desexen cambiar de centro sen corresponder dereito de reserva a centro de adscripción, debe comunicalo ao C.R.A. de Rianxo e formalizar a solicitude de admisión no centro ao que desexe trasladarse no prazo correspondente á presentación da solicitude de admisión entre o 1 e o 20 de marzo.

 

 

En Rianxo a 3 de febreiro de 2015

 

O Equipo Directivo