Admisión e matrícula

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS CURSO 17-18 (POR ESCOLAS)

Publicado 28 de Abril de 2017

 

APELIDOS E NOME ESCOLA
1 Miguéns Otero, Margarita Abuín
2 Couso Ordóñez, Xiana Capela
3 Lopez Ordóñez, Alba Capela
4 Rial Freiría, Lía Capela
5 Rial Rodríguez, Camila Capela
6 Vilasoa Triñanes, Virginia Capela
7 Dieng Natale, Anta Cruceiro
8 López Carou, Valeria Cruceiro
9 Ordóñez Lorenzo, Moraima Cruceiro
10 Resúa Sanles, Manuel Cruceiro
11 Tembra Mariño, Anxo Cruceiro
12 Torres Silva, Icía Cruceiro
13 Tubío Rebollido, Petra Cruceiro
14 Vázquez Costas, Thiago Cruceiro
15 Vázquez Miniño, Darío Cruceiro
16 Carou Gómez, Hugo Cuvide
17 García Romero, Xoán Cuvide
18 Tembra Brea, Xohana Ulla Cuvide
19 Tubío Vidal, Carla Cuvide
20 Rial Costas, Sofía Outeiro
21 Hermo Deira, Pablo Outeiro
22 Ríos Mariño, Damian Outeiro
23 Sampedro Fernández, Ezequiel Outeiro
24 Ces Fungueiriño, Antía Pazo
25 Isorna Hermida, Maikel Pazo
26 Martínez Varela, Hugo Pazo
27 Romero Docabo Inés Pazo
28 Ordóñez Alborés, Brais Pazo
29 Suárez Garrido, Iria Pazo
30 Carou Franco, Thiago Quintáns
31 García Losada, Miguel Rañó

O proceso de admisión

 

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN:  Do 1 ao 20 de Marzo.

 LUGAR DE PRESENTACIÓN: Na sede do Centro, en Atalaia Asados, (antigas escolas de Asados).

 HORARIO DE ATENCIÓN:De luns a venres entre as 9:00 e as 14:00. Os martes de 16:00 a 18:00

 DOCUMENTACIÓN:

 1.- Solicitude de Admisión asinada polo pai e pola nai

 2.- Fotocopia do libro de familia, partida de nacemento ou documento de identidade do alumno/a, (traer orixinais para cotexar).

 3.- Certificado de empadroamento municipal.

 4.- Calquera outra que se requira.

 Só se pode presentar unha solicitude por alumno/a. No caso de optar a máis dun centro, a solicitude presentarase no centro ao que se opta en primeiro lugar, indicando por orde de preferencia os outros centros aos que se opta.

A solicitude tamén se pode presentar en formato electrónico en: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

MAIS INFORMACIÓN EN:

Tfno: 981863305. Correo: cra.rianxo@edu.xunta.es, ou en: http://www.edu.xunta.gal/centros/crarianxo/

 

MATRICÚLATE NO C.R.A. DE RIANXO

Por que matricular ao meu fillo ou filla nunha escola do C.R.A. de Rianxo? Fálannos as familias.

O proceso de admisión, prazos e normas.

Calendario proceso de admisión e matriculación 2017/2018

O 1 de febreiro iníciase o procedemento de admisión e matriculación do alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO e Bacharelato para o curso 2017- 2018.

 

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN:

Reserva de praza para o alumnado que remata ciclo no CRA de Rianxo e continúa estudos nos seguintes centros adscritos: 
 - CEIP Alfonso Daniel Rodríguez Castelao
 - CEP Xosé María Brea Segade
Do 1 ao 15 de febreiro.
Data do sorteo público da letra a efectos de desempate.
Antes do 1 de marzo
Publicación de postos escolares vacantes.
Antes do 1 de marzo
Presentación da solicitude de admisión (alumnado de novo ingreso)
Do 1 ao 20 de marzo
Presentación da documentación acreditativa dos criterios do baremo.
Do 23 de marzo ao 5 de abril
Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos.
Antes do 25 de abril
Publicación de listaxes definitivas.
 
Antes do 15 de maio
Formalización da matrícula en Educación Infantil e Educación Primaria
Do 20 ao 30 de xuño

RESERVA DE PRAZA NOS CENTROS ADSCRITOS:

Os alumnos/as que para o vindeiro curso se trasladen ao CEIP Castelao ou CEP Brea Segade, deberán realizar a reserva de praza entre o 1 e o 15 de febreiro. A solicitude de reserva pode facerse de xeito manual, no seguinte impreso que tamén se facilita dende as escolas, ou a través da aplicación informática admisionalumnado (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/). Máis información sobre esta aplicación.

En ámbolos dous casos, fixérase a solicitude manualmente ou na aplicación admisionalumnado, hai que presentar a solicitude de forma impresa na sede do CRA de Rianxo no lugar de Atalaia s/n, Asados.

Quen non realice a reserva de praza nos prazos indicados, renuncia ao dereito de praza no centro adscrito.

PROCESO DE ADMISIÓN 2015-16 NO C.R.A DE RIANXO

PRAZO DE PRESENTACIÓN:

Do 1 ao 20 de Marzo.

LUGAR  DE PRESENTACIÓN:

Na sede do Centro, en Atalaia Asados, antigas escolas de Asados, ou en cada unha das escolas: Pazo, Outeiro, Cuvide, Cruceiro, Capela, Rañó,  Quintáns, Abuin

HORARIO DE ATENCIÓN:

Nas escolas: procurar entregar a documentación ao inicio ou ao final da xornada

Na sede: de luns a venres entre as 9:00 e as 14:00, prégase avisar chamando ao Tfno: 981-863305

DOCUMENTACIÓN:

1.- Solicitude de Admisión asinada polo pai e pola nai

2.- Fotocopia do libro de familia, partida de nacimento  ou documento de identidade do alumno/a

3.- Certificado de empadroamento municipal

4.- Calquera outra que se requira na solicitude de admisión, ao obxecto de acreditar situacións especiais.

So se pode presentar unha solicitude por alumno/a, no caso de optar a máis dun centro, a solicitude presentarase no centro ao que se opta en primeiro lugar, indicando por orde de preferencia os outros centros aos que se opta.

Enlace portal da Consellería de Educación

Rianxo a 24 de Febreiro de 2015

Proceso de admisión - Instruccións Consellería de Educación

A consellería de Educación ven de publicar as instruccións que ordenan o proceso de admisión para o curso 2015-16

Consultar a lexislación e descargar modelos para reserva de praza

- O prazo para a presentación de solicitudes de admisión abranguerá do 1 ao 20 de marzo de 2015

 

Rianxo a 9 de febreiro de 2015

O equipo directivo

Reserva de praza nos Centros de Adscrición

ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2015-16

CENTROS DE ADSCRICIÓN

 

 

Cadro de adscrición por escolas e centros

Escola Centro de adscripción Nivel Nº alumnos/as
ABUIN C.E.I.P. Castelao 2º E.P. 0
CAPELA P. C.E.P. Brea Segade 2º E.P. 0
CRUCEIRO B C.E.P. Brea Segade 6º E.I. 9
CUVIDE C.E.P. Brea Segade 6º E.I. 0
OUTEIRO C.E.P. Brea Segade 2º E.P. 0
PAZO PRIMARIA C.E.I.P. Castelao 2º E.P. 4
QUINTÁNS C.E.I.P. Castelao 2º E.P. 1
RAÑÓ C.E.I.P. Castelao 2º E.P. 1

 

Reserva de praza nos centros de adscrición

 

  1. A reserva adquirirá carácter vinculante e será incompatible coa presenteción de solicitude de admisión noutro centro, salvo renuncia expresa e por escrito presentada no centro de adscrición antes do inicio do prazo de presentación da solicitude de admisión

  2. No caso do C.R.A. de Rianxo teñen dereito de reserva de praza aos centros adscritos os alumnos e alumnas aos que se refire o cadro de arriba.

  3. A solicitude de reserva de praza deben entregala na Escola na que está escolarizado o alumno ou alumna ou na sede do C.R.A. de Rianxo entre o 1 e o 15 de febreiro.

  4. As familias que desexen cambiar de centro sen corresponder dereito de reserva a centro de adscripción, debe comunicalo ao C.R.A. de Rianxo e formalizar a solicitude de admisión no centro ao que desexe trasladarse no prazo correspondente á presentación da solicitude de admisión entre o 1 e o 20 de marzo.

 

 

En Rianxo a 3 de febreiro de 2015

 

O Equipo Directivo

 

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2015-16

Coa apertura de prazos para reserva  nos centros adscritos iniciase o proceso de admisión do alumnado para o curso 15-16

Pronto se darán indicacións para a solicitude de admisión no C.R.A. de Rianxo que en todo caso comezará a partir do día 15 de febreiro.


Distribuir contido