DIA DA PAZ

Con motivo do 30 de Xaneiro, fixemos uns estandartes da paz

cheos de amor e amizade.