CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán
O portal do Colexio Pedro Caselles Beltrán, antes Colexio do Mosteiro

blogue devero

Volvamos á escola con sentidiño

ARTS: Goodbye Song for kids

Hello!!! How are you? The Teacher Montse and the Teache Vero send you some songs os The singing Walrus.

Ola!!! Como estades? A profe Montse e a profe vero enviánvos algunhas cancións

  

As the last activity of this course, you have to think about the best memory room of the course, you have an attached template to draw and write it.

Como última actividade, tendes que pensar o voso mellor recordo deste curso, tendes unha pantilla adxunta para debuxalo e escribilo.

Podedes mandar os vosos traballos ao correo

plurilinguecaselles@gmail.com 

ARTS: CARS

Hello!!! How are you? The Teacher Montse and the Teache Vero send you some songs os Super Simple songs

Ola!!! Como estades? A profe Montse e a profe vero enviánvos algunhas cancións

Make a car with recycled materials (roll toilet paper, lids,...)

Fai un coche con material reciclado (rolo de papel hixiénico, tapas,...)

 Podedes mandar as fotos dos vosos traballos ao correo

plurilinguecaselles@gmail.com 

PT: figuras xeométricas e xogos de gramática

* Figuras xeométricas de mundo primaria.

* Xogos de gramática de mundo primaria.

AL: Palabras Polisémicas

* Frases con palabras polisémicas de África Herrera Fernández.

Identificamos e aprendemos palabras polisémicas de Lola García Cucalón para ARASAAC

* Actividades de  palabras polisémicas de Orientación en Andújar.

* Palabras polisémicas de Orientación en Andújar.

ARTS: Challenge

Hello!!! How are you? The Teacher Montse and the Teache Vero send you some songs os Super Simple songs

Ola!!! Como estades? A profe Montse e a profe vero enviánvos algunhas cancións

 

Today we bring the Challenge of Moncho and Paula.

 hoxe traemos os retos de Moncho e Paula.

The first Challenge is from Moncho. Recommend us fruits skewer

O primeiro reto é de Moncho. Recomendanos brochetas de froita.

 

 The second challenge is from Paula. Invites us to our heads and make a cube with colored sheets

O segundo reto é de Paula. Invitanos a usar a cabeza e facer un cubo con folios de colores.

Podedes mandar as fotos dos vosos traballos ao correo

plurilinguecaselles@gmail.com 

Distribuir contido