ARTS: Challenge

Hello!!! How are you? The Teacher Montse and the Teache Vero send you some songs os Super Simple songs

Ola!!! Como estades? A profe Montse e a profe vero enviánvos algunhas cancións

 

Today we bring the Challenge of Moncho and Paula.

 hoxe traemos os retos de Moncho e Paula.

The first Challenge is from Moncho. Recommend us fruits skewer

O primeiro reto é de Moncho. Recomendanos brochetas de froita.

 

 The second challenge is from Paula. Invites us to our heads and make a cube with colored sheets

O segundo reto é de Paula. Invitanos a usar a cabeza e facer un cubo con folios de colores.

Podedes mandar as fotos dos vosos traballos ao correo

plurilinguecaselles@gmail.com