BECAS PARA ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO

O 6 de agosto de 2016 publicouse no BOE  a convocatoria para solicitar  as axudas para alumnado con con necesidade específica de apoio educativo para o curso 2016-2017.

Pinchade aquí para acceder a toda a información.

Convócanse as seguintes axudas:

  • Axudas e subsidios para alumnado con necesidade específica de apoio educativo derivada de discapacidade ou trastorno grave de conduta.
  • Axudas para programas complementarios a alumnos con necesidade específica de apoio educativo asociada a altas capacidades.

Clases de axudas: Ensinanzas;  Transporte interurbano:  Comedor escolar; Residencia escolar; Transporte por traslado de fin de semana de alumnos internos en centros de educación especial; Transporte urbano;  Libros e material didáctico; Reeducación pedagóxica ou da linguaxe

 Nota: Non pode concederse axuda de transporte para asistir ao gabinete ou centro no que realice a reeducación pedagóxica e de linguaxe, nin para asistir ao programa especial para personas con altas capacidades. Esta axuda é para asistir ao centro no que está escolarizado sempre e cando non estea cuberto con fondos públicos.

Os alumnos matriculados en educación infantil non teñen dereito a axuda por material didáctico por non estar incluído na convocatoria , e os matriculados en calquera outro nivel educativo do ensino obrigatorio (primaria e secundaria) por estar incluídos no programa de gratuidade de libros. Igualmente, as axudas de transporte, comedor, ensinanza e residencia non poderán concederse cando os ditos conceptos estean cubertos por servizos ou fondos públicos de calquera das entidades públicas (estatais, autonómicas, municipais...).

 

 

A discapacidade ou transtorno grave de conduta deberá acreditarse por algunha das seguintes vías:

- certificado de discapacidade

- certificado do equipo de orientación educativa e psicopedagóxico da Comunidade Autónoma ou certificado do departamento de orientación dependente da administración educativa correspondente.

- diagnóstico clínico polos servizos de saúde públicos, no caso de alumnado con Trastotno Grave de Conduta

Para realizar a solicitide por dita modalidade compre ter cumplidos dous anos de idade a 31/12/2015

 

A alta capacidad intelectual deberá acreditarse mediante certificado dun equipo de orientación educativa e psicopedagóxica ou do departamento de orientación dependente da administración educativa correspondente. Os solicitantes teñen que ter cumplidos seis anos de idade a 31/12/2016.

 

No caso de presentar necesidade de reeducación pedagóxica ou de linguaxe compre presentar a seguinte documentación:

- Certificación expedida polo Inspector de Zona que acredite a necesidade de tratameto pola inexistencia ou insuficiencia da atención pedagóxica proporcionada polo centro e/ou inviabilidade de matricularse en centro que dispoña do servizo de reeducación requerido.

- Informe do Equipo de Orientación Específico ou Departamento de Orientación.

- Memoria do centro reeducador.

- Declaración responsable da persoa que imparte a reeducación.

 

Solicitudes: deberán cumplimentarse mediante formulario accesible por internet na dirección

www.mecd.gob.es

ou a través da sede electrónica do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte na dirección

https://sede.educación.gob.es

no apartado de “Trámites y Servicios”.

 

Prazo: ata 29 de setembro.

 

Enlace

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050140/ficha/050140-2016.html

 

http://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=748

 

LISTAXE DEFINITIVO FONDO LIBROS DE TEXTO 2016-2017

Para visualizar a listaxe definitiva do fondo de libros de texto para o curso 2016-2017, prema na imaxe.

NOVO TELÉFONO DO COLEXIO

NOVO TELÉFONO DO COLEXIO

881880237

NOVO FAX DO COLEXIO

881880240

Distribuir contido
Distribuir contido