Proxectos do centro

PLAN DIRECTOR  PFPP VOZ NATURA CONTRATOS-PROGRAMA BIBLIOTECAS ESCOLARES DE GALICIA XORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN E ATENCIÓN Á DIVERSIDADE PROXECTO ABALAR PROXECTO E-DIXGAL PROXECTA PROXECTA LEEMOS NTRODUCIÓN Á ROBÓTICA EDUCATIVA EN PRIMARIA Image Map

Preme nas imaxes para ver o contido

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

Resultado de imagen de eleccións consello escolar

De conformidade co establecido na Resolución do 25 de setembro de 2018 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a realización de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG 08/10/2018), a XUNTA ELECTORAL deste centro, en virtude das atribucións que lIe son conferidas pola lexislación vixente, dispón a convocatoria de eleccións ao Consello Escolar nos distintos sectores.

CONVOCATORIA SECTOR DE NAIS, PAIS OU TITORES LEGAIS

CONVOCATORIA DO PROFESORADO

CONVOCATORIA DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

 O Censo pode consultarse na Secretaría do colexio

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

Para ver a circular que anuncia a renovación do Consello Escolar, prema na imaxe

Resultado de imagen de consello escolar

O vindeiro 31 de outubro, ás 13’00 horas, realizarase  na sala do profesorado,  o sorteo público para a designación de membros que, xunto co director, integrarán a Xunta Electoral: un profesor ou profesora, un pai, nai ou titor legal de alumno e un representante do persoal da administración e servizos, así como os suplentes dos mesmos.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS

Arranca o PDI  " Vales para o futuro" cunha exposición de fotografías sobre natureza, ciencia e tecnoloxía e o espazo.

Aproveitando o 75 aniversario da publicación do "Principiño" de Antoine de Saint Exupery, lembraremos como eran moitas cousas nesa época, como son agora e como poden ser no futuro.

A exposición será o punto de partida para reflexionar sobre como queremos que sexa o noso futuro, que podemos facer para melloralo, que sucederá se non facemos nada,...

Comeza a viaxe cara o futuro.....

 

CIRCULAR INICIO DE CURSO 2018-2019

Para visualizar a circular de inicio do curso 2018-2019, con información importante para a comunidade educativa, prema na imaxe.

Resultado de imagen de INFORMACION FAMILIAS

Distribuir contido