ADMISIÓN ALUMNADO PARA O CURSO 2024-2025

PROCESO DE ADMISION FUERA DE PLAZO (2ª fase) – CPIFP Bajo Aragon

Desde o vindeiro venres día 1 ata o 20 de marzo de 2024 permanecerá aberto o prazo de solicitude de admisión para o vindeiro curso 2024/25, para todo o alumnado que entra por primeira vez no sistema educativo (maioritariamente en 4º curso de Educación Infantil), así como para o alumnado de Educación Infantil e Educación Primaria  que desexa cambiar de centro escolar sempre que haxa prazas dispoñibles.

Poden realizar as súas consultas no teléfono 881880237 ou no correo electrónico ceip.vales.villamarin@edu.xunta.gal 

Publicación das listaxes provisionais de alumnado admitido: 25 de abril.

Publicación das listaxes definitivas de alumnado admitido: 15 de maio.

 

 Formalización da matrícula: do 20 ao 30 de xuño.

 

INFORMACIÓN:

Información admisión alumnado

Calendario procedemento de admisión

Áreas de influencia

Postos escolares vacantes

Tríptico PEC (Proxecto Educativo de Centro)

Decreto 13/2022

Orde 21 de outubro de 2022

 

IMPRESOS:

Solicitude de admisión

Documento de autorización de matrícula

Solicitude de transporte normal (domicilio a máis de 2 km.)

Solicitude de transporte excepcional