Protocolo de prevención, detección e intervención do risco suicida no ámbito educativo