Documentos de interese

CAMBIO DE DÍA NON LECTIVO

Estimada comunidade educativa:

O Concello de Betanzos declarou o 13 de febreiro de 2019 festivo local.
Como consecuencia, ten que haber un cambio no calendario escolar. 

 

O DÍA 13 DE FEBREIRO SERÁ DÍA NON LECTIVO e O DÍA 16 DE MAIO SERÁ LECTIVO.

A Dirección

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

O martes, 27 de novembro de 2018, entre as 16:30 e as 18:30, na entrada principal do Edificio de Primaria, estará instalada a mesa electoral para a votación  da renovación parcial da representación de nais, pais ou titores legais no Consello Escolar, tal e como consta no calendario aprobado pola Xunta electoral de conformidade co establecido na Resolución do 25 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a realización de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG, 08/10/2018)

NOVO NÚMERO DE TELÉFONO NO EDIFICIO DE INFANTIL

No edificio de Infantil contamos cun novo número de teléfono: 881880234

Distribuir contido