Organigrama

Membros do Consello Escolar e do Equipo Directivo

Organigrama

EQUIPO DIRECTIVO

Director: Alejandro Sánchez Amado

Xefa de Estudos: María Luisa Martínez Duarte

Secretaria: Mª del Mar Toral Garrido

 

CONSELLO ESCOLAR

PRESIDENTE:

Alejandro Sánchez Amado

XEFA DE ESTUDIOS:

María Luisa Martínez Duarte

SECRETARIA:

Mª del Mar Toral Garrido

 PROFESORADO:

 • Jesús Bao Rama
 • Mª José Casas Pérez
 • Mª Begoña Fernández López
 • Antonia Otero Rey
 • Carmen G. Sánchez Pedreira

NAIS/PAIS:

 • Ramón M. Bouza Tobío
 • Lucía Fontela Dopico
 • Amaya García Sánchez
 • Francisco Torrado Ares
 • Marta Castro López (En representación directa pola ANPA Brigantium)

ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS:

 • Norma Campos Manivesa

REPRESENTANTES MUNICIPAIS:

 • María Barral Varela

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

DIRECTOR: Alejandro Sánchez Amado

XEFA DE ESTUDIOS: María Luisa Martínez Duarte

C.2º CICLO EI: Nieto Herraz, Carolina

1º NIVEL EP: Leopoldo Antelo Dono

2º NIVEL EP: Mª Belén Vázquez Freire

3º NIVEL EP: Javier Martínez Soto

4º NIVEL EP: Inés Barreiro García

5º NIVEL EP: Paula López Andión

6º NIVEL EP: Begoña Fernández López

DPT. ORIENTACIÓN: Lucía Ruíz Casal

P. TERAPÉUTICA:

Antonio Mª Rey Dopico

Pilar González López

Mª Teresa López Amoza

AUDICIÓN E LING:

Rocio Prado Couceiro (Secretaria da CCP)

Susana González Vázquez

Mª Fernanda Lucas Castrillón

COORDINADORA EDL: M.Carmen Bello Flores

COORDINADORA EQUIPO BIBLIOTECA: Beatriz Rey Busto

COORDINADORA EQUIPO TIC: Paula Mª Taibo del Río

COORDINADORA DE EACE: Mercedes Sánchez Manteiga

COORDINADORA EQUIPO VOZ NATURA: Mª Belén Vázquez Freire

EQUIPO DE CICLO DE INFANTIL

Educación Infantil 2º Ciclo:

Coordinadora: Nieto Herraz, Carolina

Especialistas:

 • Ares Sánchez, Mª Jesús (FI)
 • Suárez Castiñeira, Marisol (Relig)

4ºE.I (3 anos)


Coordinadora:  Otero Rey, Antonia

 • a: Vázquez Rodríguez, Pilar
 • b: Pérez Zuluaga, Lucía
 • c: Otero Rey, Antoria
 • d: Carro Vázquez, Eva María
 • Pérez Vázquez, Ana Mª(Apoio)

5 ºE.I (4 anos)

Coordinadora:  Suárez García, María Montserrat

 • a: Suárez García, María Montserrat
 • b: Barros Reimundez, Marina
 • c: Crespo Pérez, Mª Francisca
 • d: Rilo Prieto, Ana.
 • Casas Pérez, María José (Apoio)

6ºE.I (5 anos)

Coordinadora: Nieto Herraz, Carolina

 • a: Criado Vázquez, Dolores
 • b: Fernández Faraldo, Ana Isabel
 • c: Nieto Herranz, Carolina
 • d: Bouza Bedoya, María Esperanza
 • e: Naya López, Eva María
 • Sánchez Manteiga, Mercedes (Apoio)

 

EQUIPOS DE NIVEL DE PRIMARIA

1ºE.P.

Coordinador: Leopoldo Antelo Dono

       -A:Liliana Anta Díaz

       -B:Leopoldo Antelo Dono

       -C:Fernando Martínez Cruz

       -D:Rocío Maciñeiras Abelleira

       -E:Ventura Sobrido Álvarez

 • Pan López, Irene (FI)
 • Sánchez Pedreira, Carmen G.(Relig)
 • Villanueva Santos, Ana (EM)
 • Monzo Seoane, David (EF)

2ºE.P


Coordinadora: Vázquez Freire, Mª Belén

 • A: Vázquez Freire, Mª Belén
 • B: Rey Busto, Beatriz
 • C: Taibo del Río, Paula Mª
 • D: Barreiro Romero, Aurora
 • E:  Abeijón Pouso, Juan José
 • Pan López, Irene (FI)
 • Sánchez Pedreira, Carmen G.(Relig)
 • Villanueva Santos, Ana (EM)
 • Monzo Seoane, David (EF)

3ºE.P

Coordinadora:  Martínez Soto, Javier

 • A: Fernández Seijo, Antonia
 • B: Guerreiro de las Heras, Patricia M.
 • C: Rodríguez Pena, Mª Josefa
 • D: Martínez Soto, Javier
 • E: Cal Rodríguez, Irene
 • García Miranda, Inés (FI)
 • Sánchez Pedreira, Carmen G.(Relig)
 • Fernández Marínez, Ana Mª (Relig)
 • Villanueva Santos, Ana (EM)
 • Díaz Bautista, José A. (EF)
 • Martínez Soto, Javier (EF)

4ºE.P

Coordinadora: Barreiro García. Mª Inés

 • A: Belén Sánchez Varela
 • B: López Eiras, Rubén
 • C: Pérez Fernández, Cristina
 • D: Barreiro García. Mª Inés
 • E: Sánchez Díaz, Carlos Juan
 • González López, Mercedes (FI)
 • García Miranda, Inés (FI)
 • Fernández Martínez, Ana Mª (Relig)
 • Martínez Rico, María (EM)
 • Díaz Bautista, José Ángel (EF)

5ºE.P

Coordinadora: López Andión, Paula

 • A: Toral Garrido, Mar
 • B: López Andión, Paula
 • C: Martínez Duarte, Mª Luisa
 • D: Otero Martínez, Andrés
 • E: Bermúdez Meijide, Sonia
 • González López, Mercedes (FI)
 • Espiñeira Ruzo, Mª José (FI)
 • Fernández Martínez, Ana Mª (Relig)
 • Martínez Rico, María (EM)
 • Bao Rama, Jesús (EF)

6ºE.P

Coordinador: Fernández López, Mª Begoña

 • A: Bello Flores, Mª Carmen
 • B: Pena Videla, Mª Josefa
 • C: Pedreira Del Río, Nuria Inés
 • D: Fernández López, Mª Begoña
 • E: Lema Pérez, Josefa A.
 • Espiñeira Ruzo, Mª José (FI)
 • Martínez Rico, María (EM)
 • Bao Rama, Jesús (EF)
 • Fernández Martínez, Ana Mª (Relig)
 • González López, Mercedes (Plástica:sección bilingüe)
 • García Miranda, Inés (Plástica:sección bilingüe)
 • Pan López, Irene (Plástica:sección bilingüe)

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Orientadora: Ruíz Casal, Lucía

          PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

 • Rey Dopico, Antonio Mª

 •  González López, Pilar

 •  López Amoza, Mª Teresa

  AUDICIÓN E LING:

 •  Prado Couceiro, Rocío

 • González Vázquez, Susana

 •  Lucas Castrillón, Mª Fernanda

 

EQUIPO DE BIBLIOTECA (PRIMARIA)

Coordinadora: Rey Busto, Beatriz

 • Abeijón Pouso, Juan José
 • Bello Flores, Mª Carmen
 • Martínez Duarte, Mª Luisa
 • Rodríguez Pena, Mª José
 • Martínez Cruz, Fernando
 • Ruíz Casal, Lucía
 • Ana Mª Villanueva Santos

 

EQUIPO DE BIBLIOTECA (INFANTIL)

Coordinadora: Bouza Bedoya, Mª Esperanza·        

E. Infantil                          

 • Fernández Faraldo, Ana Isabel
 • Carro Vázquez, Eva Mª
 • Vázquez Rodríguez, Pilar
 • Barros Reymúndez, Marina
 • Pérez Zuluaga, Lucía
 • Criado Vázquez, Dolores

 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

Coordinadora: Bello Flores, Mª Carmen

 • Crespo Pérez, Mª Francisca
 • Pérez Vázquez, Ana Mª
 • Fernández Faraldo, Ana Isabel
 • Maciñeiras Abelleira, Rocío
 • Pardo Couceiro, Rocío
 • Cal Rodríguez, Irene
 • Sánchez Varela, Mª Belén
 • Martínez Rico, María

 

EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Coordinadora: Sánchez Manteiga, Mercedes

 • Rilo Prieto, Ana Mª
 • Carro Vázquez, Eva Mª
 • Lucas Castrillón, Mª Fernanda
 • Anta Díaz, Liliana Rosa
 • David Monzo Seoane
 • Guerreiro de las Heras, Patricia Mª
 • Perez Fernández, Cristina
 • Fermández Martínez, Ana Mª
 • Lema Pérez, Josefa Aurelia
 • Bao Rama, Jesús

 

EQUIPO TIC

Coordinadora: Taibo del Río, Paula Mª

 • Casas Pérez, Mª Josefa
 • Naya López, Eva Mª
 • Pérez Zuluaga, Lucía
 • Fernández Seijo, Antonia
 • Taibo del Río, Paula Mª
 • Sobrido Álvarez, Ventura
 • Díaz Bautista, José Ángel
 • Bermúdez Meijide, Sonia
 • Pedreira del Río, Nuria
 • Pena Videla, Mª Josefa

 

EQUIPO VOZ NATURA

Coordinadora: Vázquez Freire, Mª Belén

 • Bouza Bedoya, Mª Esperanza
 • Criado Vázquez, Dolores
 • Fernández Faraldo, Ana Isabel
 • Naya López, Eva Mª
 • Nieto Herranz, Carolina
 • Carro Vázquez, Eva Mª
 • Otero Rey, Antonia
 • Pérez Zuluaga, Lucía
 • Sánchez Manteiga, Mercedes
 • Rey Busto, Beatriz
 • Taibo del Río, Paula Mª
 • Martínez Duarte, Mª Luisa
 • Villanueva Santos, Ana Mª
 • Rey Dopico, Antonio Mª
 • Ruíz Casal, Lucía
 • Espiñeira Ruzo, Mª José
 • Pan López, Irene
 • García Miranda, Inés
 • González López, Mercedes

 

 

Distribuir contido