Organigrama

Membros do Consello Escolar e do Equipo Directivo

Organigrama

EQUIPO DIRECTIVO

 • Director: Alejandro Sánchez Amado
 • Xefa de Estudos: María Luisa Martínez Duarte
 • Secretario: José Ángel Díaz Bautista

 

CONSELLO ESCOLAR

 • PRESIDENTE: Alejandro Sánchez Amado
 • XEFA DE ESTUDIOS: María Luisa Martínez Duarte
 • SECRETARIO: José Ángel Díaz Bautista
 • PROFESORADO: 
  • Criado Vázquez, Dolores
  • Fernández Castrillón, Silvia María
  • Lucas Cstrillón, María Fernanda
  • Monzo Seoane, David
  • Pereira Ayude, Ricardo   
 • NAIS/PAIS:
  • García Miñán, Tania María
  • Loureiro Morado, Estela
  • Pena Vidal, Catuxa
  • Sánchez Fraga, Verónica
  • Souto Seijo, Mónica (En representación directa pola ANPA Brigantium)
 • ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS: Norma Campos Manivesa
 • REPRESENTANTES MUNICIPAIS: Andrés Teijo Hermida

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

 • DIRECTOR: Alejandro Sánchez Amado
 • XEFA DE ESTUDIOS: María Luisa Martínez Duarte
 • 2º CICLO EI: Nieto Herraz, Carolina
 • 1º NIVEL EP: Claudia Penas Fandiño
 • 2º NIVEL EP: Leticia Barral Seijas
 • 3º NIVEL EP: Lorena Caramés Sánchez
 • 4º NIVEL EP: Natalia Ucha Sánchez
 • 5º NIVEL EP: Belén López Carro
 • 6º NIVEL EP: Pablo Toimil Iglesias
 • XEFATURA DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN:
  • Domínguez Lorenzo, Manuela María
  • Rodríguez Amoroso, Azucena (Secretaria da CCP)
 • PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA:
  • Silvia Mª Fernández Castrillón
  • Esther Mª Manivesa Blanco
  • Bárbara Liseth García Guzmán
  • Carolina Rouco Vázquez
  • Ruth Salgado Travanca
  • Elvira Radio Vidal
  • Kelly Lago Rey
 • AUDICIÓN E LINGUAXE:
  • Rocio Prado Couceiro 
  • Susana González Vázquez
  • Mª Fernanda Lucas Castrillón
 • COORDINADORA EDLG: Cristina Sánchez Veiga
 • COORDINADORA EQUIPO BIBLIOTECA: Noelia Pedreira Díaz
 • COORDINADOR EQUIPO TIC: Alberto Paz Rey
 • COORDINADORA DE EACE: Mª Begoña Fernández López
 • COORDINADORA EQUIPO VOZ NATURA: Mª Belén Vázquez Freire
 • COORDINADOR DE ROBÓTICA e RADIO: Juan José Abeijón Pouso

 

EQUIPO DE 2º CICLO DE E. INFANTIL

 • COORDINADORA: Carolina Nieto Herraz
 • ESPECIALISTAS:
  • Azucena Rodríguez Amoroso (Orientadora)
  • Mª Fernanda Lucas Castrillón (AL)
  • Susana González Vázquez (AL)
  • Carolina Rouco Vázquez (PT)
  • Elvira Radio Vidal (PT)
  • José Luis Veloso Blanco (Inglés)
  • Mª Sol Suárez Castiñeira (Relixión Católica)
 • 4º EDUCACIÓN INFANTIL (3 anos)
  • Eva Naya López (4ºA)
  • Carolina Nieto Herránz (4ºB)
  • Esperanza Bouza Bedoya (4ºC)
  • Ana Isabel Fernández Faraldo (Apoio 4ºEI)
 • 5º EDUCACIÓN INFANTIL (4 anos)
  • Dolores Criado Vázquez (5ºA)
  • Eva Carro Vázquez (5ºB)
  • Sonia Saavedra Miño (5ºC)
  • María Virtudes Viqueira Castro (Apoio 5ºEI)
 • 6º EDUCACIÓN INFANTIL (5 anos)
  • Alba López Sampedro (6ºA)
  • Marina Barros Reimúndez (6ºB)
  • Montserrat Suárez García (6ºC)
  • Ana Rilo Prieto (6ºD)
  • Ana Pérez Vázquez (Apoio 6ºEI)

 

EQUIPOS DE NIVEL DE PRIMARIA

 • 1º EDUCACIÓN PRIMARIA
  • Inés Barreiro García (1ºA)
  • Eliseo Corral de Juan (1ºB)
  • Lorena Ferreiro Santos (1ºC) (inglés)
  • Marta Miramontes Pena (1ºD)
  • Claudia Penas Fandiño (1ºE) (Coordinadora)
  • José Luis Veloso Blanco (Inglés)
  • Marisol Suárez Castiñeira (Relixión Católica)
  • Cristina Sánchez Veiga (Música)
  • Manuela Domínguez Lorenzo (Orientadora)
 • 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
  • Belén Sánchez Varela (2ºA)
  • Silvia Crespo Naveira (2ºB)
  • Isabel Bruzos Salgueiro-Díaz (2ºC)
  • Fátima Gómez Carballido (2ºD)
  • Leticia Barral Seijas (2ºE) (Coordinadora)
  • Juan Ángel García Yáñez (Inglés)
  • Miguel Varela Pereira (EF)
  • Ruth Salgado Travanca (PT)
  • Bárbara García Guzmán (PT)
 • 3º EDUCACIÓN PRIMARIA:
  • Paula Taibo del Río (3ºA)
  • Ricardo Pereira Ayude (3ºB)
  • Beatriz Rey Busto (3ºC)
  • Lorena Caramés Sánchez (3ºD) (Coordinadora)
  • Belén Vázquez Freire (3ºE)
  • Víctor Chousal Ferreira (Inglés)
  • José Ángel Díaz Bautista (E.F.)
  • Rocío Pardo Couceiro (AL)
 • 4º EDUCACIÓN PRIMARIA:
  • Yolanda Martínez Redondo (4ºA)
  • Leo Antelo Dono (4ºB)
  • Antonia Fernández Seijo (4ºC)
  • Azucena Bermúdez Meijide (4ºD)
  • Natalia Ucha Sánchez (4ºE) (Coordinadora)
  • Mercedes González (Inglés)
  • Ana Villanueva Santos (Música)
  • Esther Manivesa Blanco (PT)
 • 5º EDUCACIÓN PRIMARIA:
  • Mª José Vázquez Fernández (5ºA)
  • Juan Abeijón Pouso (5ºB)
  • Belén López Carro (5ºC) (Coordinadora)
  • Begoña Fernñandez López (5ºD)
  • Mª del Mar Toral Garrido (5ºE)
  • Susana González Vázquez (AL)
 • 6º EDUCACIÓN PRIMARIA:
  • Alberto Paz Rey (6ºA)
  • Noelia Pedreira Díaz (6ºB)
  • Sonia Bermúdez Meijide (6ºC)
  • Pablo Tomil Iglesias (6ºD) (Coordinador)
  • Mª Luisa Martínez Duarte (6ºE)
  • Alejandro Sánchez Amado (6ºE)
  • Mª José Espiñeira García (Inglés)
  • Ana Fernández Martínez (Relixión católica)
  • Silvia Castrillón (PT)
  • David Monzo (EF)

 

 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

 • XEFATURA DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:
  • Azucena Rodríguez Amoroso (Infantil)
  • Manuela Domínguez Lorenzo (Primaria)
 • ESPECIALISTAS EN PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA:
  • Silvia Mª Fernández Castrillón
  • Carolina Rouco Vázquez
  • Elvira Radio Vidal
  • Esther Manivesa Blanco
  • Ruth Salgado Travanca
  • Bárbara García Guzmán
  • Kely Lago Rey
 • ESPECIALISTAS EN AUDICIÓN E LINGUAXE:
  • Rocío Pardo Couceiro
  • Mª Fernanda Lucas Castrillón
  • Susana González López
 • COORDINADORAS DE  CICLO/NIVEL:
  • Carolina Nieto Herránz (Infantil)
  • Claudia Penas Fandiño (1ª EP)
  • Leticia Barral Seijas (2º EP)
  • Lorena Caramés Sánchez (3º EP)
  • Natalia Ucha Sánchez (4º EP)
  • Belén López Carro (5º EP)
  • Pablo Toimil Iglesias (6º EP)
 • ESCOLAS ADSCRITAS:
  • Concepción Fernández Torices (EEI Coirós)
  • Mª Olga Abella Pérez (EEI Coirós)
  • Mª Clara Hermida López (EEI Areas)
  • Yolanda Sánchez González (EEI Areas)

 

EQUIPO DE BIBLIOTECA

 • COORDINADORA: Noelia Pedreira Díaz
 • EQUIPO:
  • Claudia Penas Fandiño
  • Silvia Crespo Naveira
  • Beatríz Rey Busto
  • Yolanda Martínez Redondo
  • Juan José Abeijón Couso
  • Noelia Pedreira Díaz
  • María Luisa Martínez Duarte
  • Ana Isabel Fernández Faraldo (coordinadora en infantil)
 • COLABORADORAS:
  • Silvia Fernández Castrillón
  • María de las Virtudes Fariñas Sanjurjo
  • Ana Rilo Prieto

 

 EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

 • COORDINADORA: Cristina Sánchez Veiga
 • XEFA DE ESTUDOS: Mª Luisa Martínez Duarte.
 • EQUIPO:
  • Esperanza Bouza Bedoya
  • Inés Barreiro García
  • Paula Taibo del Río
  • Sonia Bermúdez Meijide
 • COLABORADORAS:
  • Montserrat Suárez García
  • Marisol Suárez Castiñeira
  • Isabel Bruzos Salgueiro-Díaz
  • Leo Antelo Dono
  • Mar Toral Garrido

·                                 

       EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

 • COORDINADORA: Mª Begoña Fernández López
 • EQUIPO:
  • Eva Naya López
  • Sonia Saavedra Miño
  • Marina Barros Reimúndez
  • Eliseo Corral de Juan
  • Fátima Gómez Carballido
  • Belén Vázquez Freire
  • Ana Villanueva Santos
  • David Monzo Seoane
  • Ana Mª Fernández Martínez

 

EQUIPO TIC

 • COORDINADOR: Alberto Paz Rey
 • EQUIPO:
  • Alba Sampedro López
  • José Luis Veloso Blanco
  • Dolores Criado Vázquez
  • Marta Miramontes Penas
  • Lorena Ferreiro Santos
  • Belén Sánchez Varela
  • José Ángel Díaz Bautista
  • Ricardo Pereira Ayude
  • Mercedes González López
  • Antonia Fernández Seijo
  • Mª José Vázquez Fernández

 

EQUIPO VOZ NATURA

 • COORDINADORA: Mª Belén Vázquez Freire
 • EQUIPO:
  • Ana Mª Pérez Vázquez (infantil)
Distribuir contido