Organigrama

Membros do Consello Escolar e do Equipo Directivo

Organigrama

EQUIPO DIRECTIVO

 • Director: Alejandro Sánchez Amado
 • Xefa de Estudos: María Luisa Martínez Duarte
 • Secretario: José ángel Díaz Bautista

 

CONSELLO ESCOLAR

 • PRESIDENTE: Alejandro Sánchez Amado
 • XEFA DE ESTUDIOS: María Luisa Martínez Duarte
 • SECRETARIO: José Ángel Díaz Bautista
 • PROFESORADO: 
  • Leopoldo Antelo Dono
  • Irene Cal Rodríguez
  • Eva Mª Carro Vázquez  
  • Inés García Miranda  
  • Antonio Mª Rey Dopico   
 • NAIS/PAIS:
  • Alejandro Calvo López
  • Marta Castro López (En representación directa pola ANPA Brigantium)
  • Lucía Fontela Dopico
  • Amaya García Sánchez
  • Verónica Sánchez Fraga
 • ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS: Norma Campos Manivesa
 • REPRESENTANTES MUNICIPAIS: Andrés Teijo Hermida

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

 • DIRECTOR: Alejandro Sánchez Amado
 • XEFA DE ESTUDIOS: María Luisa Martínez Duarte
 • 2º CICLO EI: Nieto Herraz, Carolina
 • 1º NIVEL EP: Mª Belén Vázquez Freire
 • 2º NIVEL EP: Mª Azucena Bermúdez Meijide
 • 3º NIVEL EP: Natalia Ucha Sánchez
 • 4º NIVEL EP: Mª Josefa Rodríguez Pena
 • 5º NIVEL EP: Iria Dopico Campos
 • 6º NIVEL EP: Sonia Bermúdez Meijide
 • XEFATURA DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN:
  • Inés Valiño Calviño
  • Ana Mariño Santiago
 • PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA:
  • Silvia Mª Fernández Castrillón
  • José Ángel Galán Rodríguez
  • Silvia Neira Varela
  • Rita Saavedra Percedo
 • AUDICIÓN E LINGUAXE:
  • Rocio Prado Couceiro (Secretaria da CCP)
  • Susana González Vázquez
  • Mª Fernanda Lucas Castrillón
 • COORDINADORA EDLG: Noelia Pedreira Díaz
 • COORDINADORA EQUIPO BIBLIOTECA: Yolanda Martínez Redondo
 • COORDINADOR EQUIPO TIC: Alberto Paz Rey
 • COORDINADORA DE EACE: Mª Begoña Fernández López
 • COORDINADORA EQUIPO VOZ NATURA: Mª Belén Vázquez Freire
 • COORDINADOR DE ROBÓTICA: Juan José Abeijón Pouso

 

EQUIPO DE 2º CICLO DE E. INFANTIL

 • COORDINADORA: Carolina Nieto Herraz
 • ESPECIALISTAS:
  • Inés Valiño Calviño (Orientadora)
  • Mª Fernanda Lucas Castrillón (AL)
  • José Ángel Galán Rodríguez (PT)
  • Silvia Neira Varela (PT)
  • Mª Concepción Viqueira Castro (Inglés) (Apoio)
  • Mª Sol Suárez Castiñeira (Relixión católica)
 • 4º EDUCACIÓN INFANTIL (3 anos)
  • Mª Francisca Crespo Pérez (4ºA)
  • Marina Barro Reimúndez (4ºB)
  • Mª Montserrat Suárez García (4ºC)
  • Ana Mª Rilo Prieto (4ºD)
  • Ana Mª Pérez Vázquez (Apoio 4ºEI)
 • 5º EDUCACIÓN INFANTIL (4 anos)
  • Eva Mª Naya López (5ºA)
  • Mª Esperanza Bouza Beyoza (5ºB)
  • Ana Isabel Fernández Faraldo (5ºC)
  • Carolina Nieto Herranz (5ºD)
  • Alba Sampedro López (Apoio 5ºEI)
 • 6º EDUCACIÓN INFANTIL (5 anos)
  • Sonia Saavedra Miño (6ºA)
  • María Ojea Alonso (6ºB)
  • Dolores Criado Vázquez (6ºC)
  • Eva María Carro Vázquez (6ºD)
  • María Virtudes Viqueira Castro (Apoio 6ºEI)

 

EQUIPOS DE NIVEL DE PRIMARIA

 • 1º EDUCACIÓN PRIMARIA
  • Mª Belén Vázquez Freire (1ºA) (Coordinadora)
  • Paula Mª Taibo del Río (1ºB)
  • Beatriz Rey Busto (1ºC)
  • Cristina Sánchez Veiga (1ºD) (Música)
  • Rocío Freire Rial (1ºD) (E.F.)
  • Mª Carmen Bello Flores (1ºE)
  • Paulo Cortés Candal (E.F.)
 • 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
  • Leopoldo Antelo Dono (2ºA)
  • Lucía López Carro (2ºB)
  • Mª Belén Sánchez Varela (2ºC)
  • Mª Azucena Bermúdez Meijide (2ºD) (Coordinadora)
  • Fátima Gómez Carballido (2ºE)
  • Juan Ángel García Yáñez (Inglés).
  • Carmen Sánxhes Pedreira (Relixión católica)
 • 3º EDUCACIÓN PRIMARIA:
  • Natalia Ucha Sánchez (3ºA) (Coordinadora)
  • Mª Inés Barreiro García (3ºB)
  • Silvia Vanesa Crespo Naveira (3ºC)
  • Ricardo Pereira ayude (3ºD)
  • Ivana Rodríguez Darriba (3ºE)
  • Víctor Chousal Ferreira (Inglés)
  • Ana Mª Villanueva Santos (Música)
  • José Ángel Díaz Bautista (E.F.)
  • Rita Saavedra Percedo (PT)
 • 4º EDUCACIÓN PRIMARIA:
  • Mª Carmen López Yáñez (4ºA)
  • Yolanda Martínez Redondo (4ºB)
  • Antonia Fernández Seijo (4ºC)
  • Mª Josefa Rodríguez Pena (4ºD) (Coordinadora)
  • Irene Cal Rodríguez (4ºE)
  • Silvia Mª Fernández Castrillón (PT)
 • 5º EDUCACIÓN PRIMARIA:
  • Juan José Abeijón Pouso (5ºA)
  • Mª Belén Ansede Freire (5ºB)
  • Iria Dopico Campos (5ºC) (Coordinadora)
  • Belén López Carro (5ºD)
  • Mª del Mar Toral Garrido (5ºE)
  • Begoña Fernández López (5ºF)
  • Mercedes González García (Inglés)
  • David Monzo Seoane (E.F.)
  • Rocío Pardo Couceiro (AL)
 • 6º EDUCACIÓN PRIMARIA:
  • Alberto Paz Rey (6ºA)
  • Noelia Pedreira Díaz (6ºB)
  • Sonia Bermúdez Meijide (6ºC) (Coordinadora)
  • Pablo Tomil Iglesias (6ºD)
  • Mª Luisa Martínez Duarte (6ºE)
  • Alejandro Sánchez Amado (6ºE)
  • Mª José Espiñeira García (Inglés)
  • Ana Fernández Martínez (Relixión católica)
  • Ana Mariño Santiago (Orientadora)

 

 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

 • XEFATURA DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:
  • Inés Valiño Calviño (Infantil)
  • Ana Mariño Santiago (Primaria)
 • ESPECIALISTAS EN PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA:
  • Silvia Mª Fernández Castrillón
  • José Ángel Galán Rodríguez
  • Silvia neira Varela
  • Rita Saavedra Percedo
 • ESPECIALISTAS EN AUDICIÓN E LINGUAXE:
  • Rocío Pardo Couceiro
  • Mª Fernanda Lucas Castrillón
  • Susana González López
 • COORDINADORAS DE  CICLO/NIVEL:
  • Carolina Nieto Herránz (Infantil)
  • Mª Belén Sánchez Freire (1ª EP)
  • Mª Azucena Bermúdez Meijide (2º EP)
  • Natalia Ucha Sáncez (3º EP)
  • Mª Josefa Rodríguez Pena (4º EP)
  • Iria Dopico Campos (5º EP)
  • Sonia Bermúdez Meijide (6º EP)
 • ESCOLAS ADSCRITAS:
  • Concepción Fernández Torices (EEI Coirós)
  • Mª Olga Abella Pérez (EEI Coirós)
  • Mª Clara Hermida López (EEI Areas)
  • Yolanda Sánchez González (EEI Areas)

 

EQUIPO DE BIBLIOTECA

 • COORDINADORA: Yolanda Martínez Redondo
 • EQUIPO:
  • Beatríz Rey Busto
  • Leo Antelo Dono
  • Ana Mª Villanueva Santos
  • Juan José Abeijón Couso
  • Noelia Pedreira Díaz
  • María Luisa Martínez Duarte
  • Alba Saampedro López (coordinadora en infantil)
 • COLABORADORAS:
  • María del Mar Toral Garrido
  • Paula Taibo del Río
  • Silvia Fernández Castrillón
  • María de las Virtudes Fariñas Sanjurjo
  • Marina Barros Reimúndez
  • Esperanza Bouza Bedoya
  • Ana Isabel Fernández Faraldo
  • Eva Carro Vázquez
  • Fernanda Lucas Castrillón

 

 EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

 • COORDINADORA: Noelia Pedreira Díaz
 • XEFA DE ESTUDOS: Mª Luisa Martínez Duarte.
 • EQUIPO:
  • Montserrat Suárez García
  • Cristina Sánchez Veiga
  • Rita Saavedra Percedo
 • COLABORADORAS:
  • Esperanza Bouza Bedoya
  • Susana González Vázquez
  • Mª Carmen López Yáñez
  • Belén López Carro
  • Carmen G. Sánchez Pedreira
  • María Ojea Alonso
  • Ivana Rodríguez Darriba

·                                 

       EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

 • COORDINADORA: Mª Begoña Fernández López
 • EQUIPO:
  • Sonia Saavedra Miño
  • Ana Isabel Fernández Faraldo
  • Ana Rilo Prieto
  • Fernanda Lucas Castrillón
  • Paulo Cortés Candal
  • Fátima Gómez Carballido
  • Silvia Crespo Naveira
  • Irene Cal Rodríguez
  • Ana Mª Fernández Martínez

 

EQUIPO TIC

 • COORDINADOR: Alberto Paz Rey
 • EQUIPO:
  • Dolores Criado Vázquez
  • Eva Mª Naya López
  • Ana Mª Pérez Vázquez
  • José Ángel Galán Rodríguez
  • Silvia Neira Varela
  • Rocío Pardo Couceiro
  • Lucía Carro López
  • Víctor Chousal Ferreira
  • Inés Barreiro García
  • Mercedes González López
  • Antonia Fernández Seijo
  • Belén Ansede Freire 

 

EQUIPO VOZ NATURA

 • COORDINADORA: Mª Belén Vázquez Freire
 • EQUIPO:
  • Ana Mª Pérez Vázquez
  • Eva Naya López
  • Mª Virtudes Fariña Sanjurjo
  • Mª Belén Vázquez Freire
  • Juan Ángel García Yáñez
  • Ricardo Pereira Ayude
  • David Monzo Seoane
  • Mª Luisa Martínez Duarte
Distribuir contido