Organigrama

Membros do Consello Escolar e do Equipo Directivo

Organigrama

EQUIPO DIRECTIVO

Director: Alejandro Sánchez Amado

Xefa de Estudos: María Luisa Martínez Duarte

Secretaria: Mª del Mar Toral Garrido

 

CONSELLO ESCOLAR

PRESIDENTE:

Alejandro Sánchez Amado

 

XEFA DE ESTUDIOS:

María Luisa Martínez Duarte

 

SECRETARIA:

Mª del Mar Toral Garrido

 PROFESORADO: 

 • Leopoldo Antelo Dono
 • Irene Cal Rodríguez
 • Eva Mª Carro Vázquez  
 • Inés García Miranda  
 • Antonio Mª Rey Dopico   

NAIS/PAIS:

 • Alejandro Calvo López
 • Marta Castro López (En representación directa pola ANPA Brigantium)
 • Lucía Fontela Dopico
 • Amaya García Sánchez
 • Verónica Sánchez Fraga

 

ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS:

 • Norma Campos Manivesa

REPRESENTANTES MUNICIPAIS:

 • Andrés Teijo Hermida

 

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

DIRECTOR: Alejandro Sánchez Amado

XEFA DE ESTUDIOS: María Luisa Martínez Duarte

C.2º CICLO EI: Nieto Herraz, Carolina

1º NIVEL EP: Mª Belén Vázquez Freire

2º NIVEL EP: Mª Belén Sánchez Varela

3º NIVEL EP: Mª Inés Barreiro García

4º NIVEL EP:  Noelia Pedreira Díaz

5º NIVEL EP: Mª Belén Ansede Freire

6º NIVEL EP: Mª José Espiñeira Ruzo

DPT. ORIENTACIÓN: Ana Mariño Santiago e Patricia Canda Sobrado

P. TERAPÉUTICA:

Antonio Mª Rey Dopico

Silvia Mª Fernández Castrillón

Mª José Lorenzo Vilas

José Ángel Galán Rodríguez

AUDICIÓN E LING:

Rocio Prado Couceiro (Secretaria da CCP)

Susana González Vázquez

Mª Fernanda Lucas Castrillón

COORDINADORA EDL: Noelia Pedreira Díaz

COORDINADORA EQUIPO BIBLIOTECA: Beatriz Rey Busto

COORDINADORA EQUIPO TIC: Paula Mª Taibo del Río

COORDINADORA DE EACE: Begoña Fernández López

COORDINADORA EQUIPO VOZ NATURA: Mª Belén Vázquez Freire

COORDINADOR DE ROBÓTICA: Juan José Abeijón Pouso

 

EQUIPO DE 2º CICLO DE E. INFANTIL

Coordinadora: Nieto Herraz, Carolina

Especialistas:

 • Otero Viqueira, Cristina (FI)
 • Suárez Castiñeira, Marisol (Relix)
 • Lucas Castrillón, Mª Fernanda (AL)
 • Galán Rodríguez, J. Ángel (PT)

4ºE.I (3 anos)

Coordinadora: Carro Vázquez, Eva María

 • a: Saavedra Miño, Sonia
 • b: López Yáñez, Mª Carmen
 • c: Criado Vázquez, Dolores
 • d: Carro Vázquez, Eva María
 • Fariñas Sanjurjo, Mª Virtudes (Apoio)

5 ºE.I (4 anos)

Coordinadora: Crespo Pérez, Mª Francisca 

 • a: Crespo Pérez, Mª Francisca 
 • b: Barros Reimúndez, Marina
 • c: Rilo Prieto, Ana
 • d: Suárez García, María Montserrat
 • Pérez Vázquez, Ana Mª (Apoio)

6ºE.I (5 anos)

Coordinadora:  Nieto Herranz, Carolina

 • a: Fernández Faraldo, Ana Isabel
 • b: Nieto Herranz, Carolina
 • c: Bouza Bedoya, María Esperanza
 • d: Naya López, Eva María
 • Sánchez Manteiga, Mercedes (Apoio)

 

 

EQUIPOS DE NIVEL DE PRIMARIA

1ºE.P.

Coordinadora: Vázquez Freire, Mª Belén

 • A: Vázquez Freire, Mª Belén
 • B: Rey Busto, Beatriz
 • C: Abalo García, Sabela 
 • D: Taibo del Río, Paula Mª
 • E: Crespo Naveira, Silvia Vanessa
 • García Yáñez, Juan Ángel (FI)
 • Sánchez Pedreira, Carmen G.(Relix)
 • Varela Abuín, María (EM)
 • Monzo Seoane, David (EF)

2ºE.P
Coordinadora: Sánchez Varela, Mª Belén

 • A: Antelo Dono, Leopoldo
 • B: Gayoso Barreiro, Miguel Ángel
 • C: Sánchez Varela, Mª Belén
 • D: López Carro, Belén
 • E: Couso Domínguez, Iria
 • García Yáñez, Juan Ángel (FI)
 • Sánchez Pedreira, Carmen G.(Relix)
 • Fernández Martínez, Ana Mª (Relix)
 • Varela Abuín, María (EM)
 • Monzo Seoane, David (EF) 

3ºE.P

Coordinadora: Mª Inés Barreiro García

 • A: Bello Flores, Mª Carmen
 • B: Ucha Sánchez, Natalia
 • C: Castelo Cuesta, Alba
 • D: Ares Rodríguez, Marta
 • E: Barreiro García, Inés
 • F: Pereira Ayude, Ricardo
 • García Miranda, Mª Inés (FI)
 • Sánchez Pedreira, Carmen G.(Relix)
 • Villanueva Santos, Ana Mª (EM)
 • Varela Abuín, María (EM)
 • Díaz Bautista, José A. (EF) 

4ºE.P

Coordinadora: Pedreira Díaz, Noelia

 • A: Martínez Redondo, Yolanda
 • B: Pedreira Díaz, Noelia
 • C: Cal Rodríguez, Irene
 • D: Rodríguez Pena, Mª Josefa
 • E: Fernández Seijo, Antonia
 • González López, Mercedes (FI)
 • García Miranda, Inés (FI)
 • Fernández Martínez, Ana Mª (Relix)
 • Villanueva Santos, Ana Mª (EM)
 • Díaz Bautista, José Ángel (EF) 

5ºE.P

Coordinadora: Ansede Freire, Mª Belén

 • A: Martínez Cruz, Fernando
 • B: Abeijón Pouso, Juan José
 • C: Fernández López, Mª Begoña
 • D: Ansede Freire, Mª Belén
 • E: Toral Garrido, Mª Mar
 • Espiñeira Ruzo, Mª José (FI)
 • González López, Mercedes (FI)
 • Fernández Martínez, Ana Mª (Relix)
 • Villanueva Santos, Ana Mª (EM)
 • Bao Rama, Jesús (EF) 

 

6ºE.P
Coordinadora: Espiñeira Ruzo, Mª José

 • A: Bermúdez Meijide, Sonia
 • B: Toimil Iglesias, Pablo
 • C: Abucide García, Laura
 • D: Martínez Martínez, Claudia
 • E: Martínez Duarte, Mª Luisa
 • Espiñeira Ruzo, Mª José (FI)
 • Villanueva Santos, Ana Mª (EM)
 • Bao Rama, Jesús (EF)
 • Fernández Martínez, Ana Mª (Relix)
 • Toimil Iglesias, Pablo (Plástica:sección bilingüe)
 • Martínez Martínez, Claudia (Plástica:sección bilingüe)

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Orientadoras: Canda Sobrado, Patricia e Mariño Santiago, Ana

 

           Pedagoxía Terapéutica

 • Rey Dopico, Antonio Mª
 • Fernández Castrillón, Silvia Mª
 • Lorenzo Vilas, Mª José
 • Galán Rodríguez, José Ángel

 

Audición e Linguaxe

 • Prado Couceiro, Rocío
 • González Vázquez, Susana
 • Lucas Castrillón, Mª Fernanda

 

EQUIPO DE BIBLIOTECA

Coordinadora: Rey Busto, Beatriz

 • Leopoldo Antelo Dono
 • Juan José Abeijón Pousa
 • Mª Carmen Bello Flores
 • Ana Mª Villanueva Santos
 • Mª Luisa Martínez Duarte
 • Fernando Martínez Cruz
 • Yolanda Martínez Redondo
 • Mª de las Virtudes Fariña Sanjurjo (coordinadora en infantil)

 

Colaboradoras en infantil:

·       

Eva Mª Carro Vázquez

·       

Mercedes Sánchez Manteiga

·       

Ana Isabel Fernández Faraldo

·       

Mª Virtudes Fariñas Sanjurjo

·       

Marina Barros Reymúndez

·       

Mª Esperanza Bouza Bedolla

·       

Fernanda Lucas Castrillón

 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

Coordinadora: Pedreira Díaz, Noelia

·      

Esperanza Bouza Bedoya

·      

                  Iria Couso Domínguez

·      

                  María Varela Abuín

Colaboradores

·      

Mª Luisa Martínez Duarte

·      

Antonio Rey Dopico

·      

                  Mª José Rodríguez Pena

·      

                  Claudia Martínez martínez

·      

                  Ana Mª Fernández Martínez

·      

                  Sabela Abalo García

·      

                  Mª Montserrat Suárez García

·      

                  Mª Carmen López Yáñez 

 

 

EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Coordinadora: Fernández López, Mª Begoña

·      

Sonia Saavedra Miño

·      

José Ángel Galán Rodríguez

·      

Ana Isabel Fernández Faraldo

·      

Ana Rilo Prieto

·      

Juan Ángel García Yáñez

·      

Mª José Loenzo Vilas

·      

David Monzo Seoane

·      

Ricardo Pereira Ayude

·      

Irene Cal Rodríguez

·      

Laura Abucide García

·      

Jesús Bao Rama

 

EQUIPO TIC

Coordinadora: Taibo del Río, Paula Mª

·      

Dolores Criado Vázquez

·      

Eva Mª Naya López

·      

Silvia Vanessa Crespo Naveira

·      

Belén López Carro

·      

Alba Castelo Cuesta

·      

Inés García Miranda

·      

Antonia Fernández Seijo

·      

José Ángel Díaz Bautista

·      

Rocío Pardo Couceiro

·      

Sonia Bermúdez Meijide          

 

 

EQUIPO VOZ NATURA

Coordinadora: Vázquez Freire, Mª Belén

 • Cristina Otero Viqueira
 • Ana Mª Pérez Vázquez
 • Mercedes Sánchez Manteiga
 • Beatriz Rey Busto
 • Paula Mª Taibo del Río
 • Juan José Abeijón Pouso
 • Leopoldo Antelo Dono
 • Ricardo Pereira Ayude
 • Antonio Mª Rey Dopico
 • Mª Luisa Martínez Duarte
Distribuir contido