FP Innova 2024 Proxectos de innovación

Proxectos de innovación en FP Innova Galicia 2024

Situados na planta -1 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.

Código Nomearranxar por icona Familia profesional Centro coordinador Vídeo
IN03 Sistema basculante para botellas de grande formato
Fabricación mecánica
Hostalaría e turismo
Instalación e mantemento
Madeira, moble e cortiza
CIFP Compostela
IN06 AOVE galego: olivicultura de calidade en Galicia
Comercio e márketing
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
IES O Ribeiro
IN31 Baterías iónicas Made in Galicia Transporte e mantemento de vehículos IES María Sarmiento
IN07 Bean to bar: bombóns artesáns
Artes gráficas
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
CIFP Fraga do Eume
IN23 Control intelixente de cultivos mediante IoT Electricidade e electrónica CIFP Universidade Laboral
IN26 Creando un patio inclusivo
Artes gráficas
Fabricación mecánica
Imaxe persoal
Madeira, moble e cortiza
Servizos socioculturais e á comunidade
CEE Santa María
IN30 Da presa á mesa: prototipo de planta potabilizadora móbil
Enerxía e auga
Instalación e mantemento
CIFP Politécnico de Santiago
IN16 Digital Twin Boxes (DTB): adestramento virtual inmersivo para planta química Química IES A Sardiñeira
IN24 Dispositivo para ensaios de discriminación das cores Artes gráficas CIFP Montecelo
IN32 e-Moto: transformación de moto de combustión a moto eléctrica Transporte e mantemento de vehículos CIFP Ferrolterra
IN29 Eco-Board: taboleiros para moblaxe a partir de plásticos reciclados
Fabricación mecánica
Madeira, moble e cortiza
Química
CIFP Politécnico de Santiago
IN20 ECOGREL: automatización do lavado do grelo Instalación e mantemento CIFP Ferrolterra
IN35 EduCar: maqueta didáctica de vehículo eléctrico con realidade aumentada Transporte e mantemento de vehículos IES As Mariñas
IN25 Fabricación aditiva na planificación cirúrxica personalizada Fabricación mecánica CIFP Someso
IN27 Fasquía 3D: dixitalización de embarcacións tradicionais
Electricidade e electrónica
Madeira, moble e cortiza
CIFP Ferrolterra
IN34 Fórmula 3: coche de competicións con simulador Transporte e mantemento de vehículos CIFP As Mercedes
IN28 FreeFenestra: innovación didáctica na fabricación de ventás
Fabricación mecánica
Madeira, moble e cortiza
CIFP Politécnico de Santiago
IN33 H2 Cell: maqueta de pila de combustible Transporte e mantemento de vehículos IES Lois Peña Novo
IN08 Hidróxeno verde: xeración, acumulación e combustión para autoconsumo
Enerxía e auga
Fabricación mecánica
Instalación e mantemento
CIFP Valentín Paz Andrade
IN09 Integración de AGV e robótica colaborativa para a clasificación de produtos
Electricidade e electrónica
Instalación e mantemento
CIFP Fontecarmoa
IN12 Levitación magnética na automatización de procesos industriais Electricidade e electrónica CIFP Politécnico de Lugo
IN19 MeteoLoRa: estación meteorolóxica avanzada
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
IES Ricardo Mella
IN21 MilkWarmer: eficiencia enerxética nas granxas Instalación e mantemento CIFP As Mercedes
IN01 O Camiño de Santiago Sanabrés: unha viaxe gastronómica multisensorial
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
Madeira, moble e cortiza
CIFP de Vilamarín
IN02 OROZALAB: produtos culinarios liofilizados 6ª gama
Agraria
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
CIFP Carlos Oroza
IN13 PoliPick: selección e manipulación automática de obxectos
Electricidade e electrónica
Instalación e mantemento
IES Politécnico de Vigo
IN17 Preparación para procesos de selección de persoal mediante realidade virtual
Administración e xestión
Informática e comunicacións
CIFP Portovello
IN04 Produción sustentable de afumados galegos Hostalaría e turismo CIFP Manuel Antonio
IN18 Realidade aumentada aplicada ao mantemento de equipamentos complexos
Enerxía e auga
Instalación e mantemento
CIFP As Mercedes
IN22 REDICIR: rede de dixitalización na economía circular
Agraria
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
IES Monte Neme
IN15 RobLab: Simulación de soldadura robotizada
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
Instalación e mantemento
CIFP Valentín Paz Andrade
IN11 Simulador colaborativo de realidade virtual para emerxencias extrahospitalarias
Informática e comunicacións
Sanidade
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
IN14 Técnicas de IA para a resolución de problemas Electricidade e electrónica IES Fernando Blanco
IN05 Veggie Vending: opcións veganas ao instante
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
Seguridade e medio ambiente
Téxtil, confección e pel
CIFP Manuel Antonio
IN10 Virtual Commissioning: do xemelgo dixital á posta en marcha virtual
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
CIFP Politécnico de Lugo