IN25 - Adestrador de procedemento cirúrxico mediante fabricación aditiva

Familias profesionais:
Fabricación mecánica
Centro educativo coordinador: CIFP Someso, Coruña, A
Centros colaboradores:
CIFP Someso
Entidades colaboradoras:
Kune Implants
DQbito Ingeniería Biomédica
Inmake Studio
Galician Medical Manufacturing
4ojos estudio
Costa Comunicación Visual
Obxectivos:

•    Desenvolver un prototipo tridimensional preciso e personalizado que represente fielmente a anatomía específica dun caso de sarcoma de Ewing.
•    Empregar tecnoloxías de fabricación aditiva para mellorar a eficiencia e a precisión do procedemento cirúrxico, reducindo o tempo de intervención e minimizando os riscos asociados.

Síntese do proxecto:

Desenvolvemento dun prototipo personalizado, empregando tecnoloxías de fabricación aditiva, para a planificación cirúrxica e comprensión detallada da anatomía nun caso de sarcoma de Ewing localizado no peroné distal con afectación da tibia adxacente.

Participantes:

Coordinadores: Lorena Yebra Fernández