IN07 - Bean to bar: bombóns artesáns

Familias profesionais:
Artes gráficas
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
Centro educativo coordinador: CIFP Fraga do Eume, Pontedeume
Centros colaboradores:
CIFP Leixa
Entidades colaboradoras:
Confeitaría Gascón
IXP Castaña de Galicia
Obxectivos:

•    Innovar na elaboración artesanal de chocolates "bean to bar".
•    Darlle valor ao uso de produtos de proximidade e de tempada na creación de bombóns artesáns.
•    Explorar e promover novas oportunidades de negocio na confeitería.

Síntese do proxecto:

Creación dunha liña de  bombóns artesanais 'bean to bar', desde a selección das fabas ata a elaboración final, co obxectivo de ofrecer chocolates de alta calidade que promovan o comercio xusto e que lle acheguen valor aos produtos de proximidade.

Participantes:

Coordinador: David Palmero Sande