IN22 - REDICIR: rede de dixitalización na economía circular

Familias profesionais:
Agraria
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
Centro educativo coordinador: IES Monte Neme, Carballo
Centros colaboradores:
IES Monte Neme
CEE María Mariño
CPR Agarimo
Entidades colaboradoras:
Asociación de Produtores de Cereal Galego (PROCEGAL)
Asociación Integro
Black Wolf Soluciones Integrales by JG
Obxectivos:

•    Favorecer a innovación tecnolóxica na prestación de servizos vinculados ao sector primario e a valorización do produto local.
•    Establecer unha metodoloxía de traballo cooperativa e por proxectos.
•    Estimular os valores de emprendemento no alumnado.

Síntese do proxecto:

Modernización dos procesos de produción tradicionais no sector primario, incentivando a creación de produtos autóctonos mediante a aplicación de tecnoloxías que impulsen a transformación dixital nos ámbitos da agroxardinaría ecolóxica, o viveirismo, o paisaxismo, a agricultura de precisión e a monitorización do gando.

Participantes:

Coordinadora: María Rosario Couto López