IN15 - RobLab: Simulación de soldadura robotizada

Familias profesionais:
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
Instalación e mantemento
Centro educativo coordinador: CIFP Valentín Paz Andrade, Vigo
Centros colaboradores:
CIFP Tecnológico Industrial (León)
IES Valle de Laciana (Villablino)
IES Antonio José Cavanilles (Alacante)
IES José del Campo (Ampuero, Cantabria)
CIFP Mantenimiento y servicios a la producción (Langreo, Asturias)
Entidades colaboradoras:
ABB
SEABERY
Obxectivos:

•    Introducir tecnoloxías de vangarda no ensino de habilidades de soldadura, maximizando a seguridade, a eficiencia e a precisión.
•    Posibilitar o ensino de soldadura robótica en aulas non equipadas para a soldadura real.
•    Integrar a robótica colaborativa e a simulación mediante realidade virtual e aumentada no ámbito da soldadura.

Síntese do proxecto:

Integración da simulación de soldadura e a robótica colaborativa para ofrecer unha solución completa e avanzada na formación e na aplicación práctica desta técnica.

Participantes:

Coordinador: Jorge Vaz Veiga