IN05 - Veggie Vending: opcións veganas ao instante

Familias profesionais:
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
Seguridade e medio ambiente
Téxtil, confección e pel
Centro educativo coordinador: CIFP Manuel Antonio, Vigo
Entidades colaboradoras:
Calabizo
Delikia Fresh
TASTELAB
ANFACO-CECOPESCA
Obxectivos:

•    Desenvolver unha liña de produtos veganos saudables deseñados para a súa distribución en máquinas expendedoras.
•    Adaptar os produtos veganos á diversidade cultural dos consumidores.
•    Pór en práctica estratexias de márketing efectivas para promover a conciencia e a aceptación dos produtos veganos.

Síntese do proxecto:

Desenvolvemento dunha ampla gama de produtos veganos saudables destinados á súa distribución en máquinas expendedoras situadas en centros escolares e outros puntos de venda.

Participantes:

Coordinación: Xaquín Antón Vázquez