IN30 - Da presa á mesa: prototipo de planta potabilizadora móbil

Familias profesionais:
Enerxía e auga
Instalación e mantemento
Centro educativo coordinador: CIFP Politécnico de Santiago, Santiago de Compostela
Centros colaboradores:
CIFP Politécnico de Santiago
CIFP Coroso
CIFP Ferrolterra
Centros colaboradores:
Viaqua
Obxectivos:

•    Realizar o prototipo dunha planta de tratamento de auga potable (ETAP), que sirva para explicar e entender os procesos destas plantas.
•    Controlar o funcionamento dos procesos nas estacións de tratamento de augas, así como realizar tarefas de mantemento destas plantas.
•    Mellorar a formación do alumnado e facilitar a súa incorporación ao sector produtivo.

Síntese do proxecto:

Deseño e construción dun prototipo móbil de ETAP que simula os procesos de tratamento da auga desde a captación ata a potabilización, co obxectivo de ofrecer un ambiente propicio para a realización de prácticas innovadoras que impulsen o crecemento profesional do alumnado.

Participantes:

Coordinadora: Élida Pereiro López