IN33 - H2 Cell: maqueta de pila de combustible

Familias profesionais:
Transporte e mantemento de vehículos
Centro educativo coordinador: IES Lois Peña Novo, Vilalba
Centros colaboradores:
IES Lois Peña Novo
Centros colaboradores:
Asociación Gallega del Hidrógeno-AGH2
Obxectivos:

•    Crear unha maqueta didáctica que permita amosar as partes do sistema de pila de combustible.
•    Explicar os compoñentes internos, os elementos básicos e os materiais de construción.
•    Sensibilizar sobre a importancia da pila de combustible de hidróxeno como unha alternativa sustentable e limpa.

Síntese do proxecto:

Desenvolvemento dunha maqueta didáctica da pila de combustible de hidróxeno que permita visualizar as súas partes a través da sección ou a desmontaxe de compoñentes, garantindo a súa portabilidade e facilitando a súa difusión.

Participantes:

Coordinador. Juan J. López Pernas