IN04 - Produción sustentable de afumados galegos

Familias profesionais:
Hostalaría e turismo
Centro educativo coordinador: CIFP Manuel Antonio, Vigo
Centros colaboradores:
CIFP Coroso
Entidades colaboradoras:
Restaurante O Eirado da Leña
Obxectivos:

•    Optimizar a elaboración de afumados de cara a unha produción sustentable a partir de produtos galegos.
•    Darlle valor á marca “Afumados Galegos” para a distinguir doutros afumados.
•    Achegar os produtos afumados a novos perfís de consumidores, mediante a elaboración de receitas innovadoras.

Síntese do proxecto:

Desenvolvemento dunha produción sustentable de afumados galegos, elaborados con produtos procedentes de granxas ecolóxicas, da caza e da pesca artesanal, empregando métodos tradicionais adaptados aos gustos actuais.

Participantes:

Coordinador: Jacobo Otero Garrido