IN02 - OROZALAB: produtos culinarios liofilizados 6ª gama

Familias profesionais:
Agraria
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
Centro educativo coordinador: CIFP Carlos Oroza, Pontevedra
Centros colaboradores:
CIFP A Granxa
Entidades colaboradoras:
Restaurante Culler de Pau
Misión Biolóxica de Galicia
Obxectivos:

•    Optimizar o procedemento de liofilización para elaboracións culinarias de 6ª gama.
•    Crear unha nova liña de produtos liofilizados de 6ª gama que conserven intactas a súas propiedades nutritivas e organolépticas.
•    Impulsar a I+D+i no ámbito culinario, integrando a liofilización nos procesos de cociñado.

Síntese do proxecto:

Aplicación de técnicas de liofilización na elaboración de produtos culinarios, centrándose na creación de preparados saudables e nutritivos a partir de produtos que proveñen da agricultura ecolóxica de Galicia.

Participantes:

Coordinador: Damián Rey Cernadas