FP Innova 2023 Proxectos de innovación

Proxectos de innovación en FP Innova Galicia 2023

Situados na planta -1 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia. Acceda ao plano.

Código Nome Familia profesional Centro coordinador Vídeo
IN01 Simulación virtual de procesos en restauración Hostalaría e turismo CIFP Fraga do Eume
IN02 Café 5.0: aplicación da robótica colaborativa
Electricidade e electrónica
Hostalaría e turismo
CIFP Fraga do Eume
IN03 Kahvehvan: o café da FP na rúa
Hostalaría e turismo
Transporte e mantemento de vehículos
IES de Foz
IN04 Cultivo e comercialización de flores comestibles e de litoral
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
CIFP Manuel Antonio
IN05 Impresoras de gran formato con aplicacións gastronómicas
Fabricación mecánica
Hostalaría e turismo
Madeira, moble e cortiza
CIFP Carlos Oroza
IN06 A mesa do Oroza
Actividades físicas e deportivas
Artes gráficas
Hostalaría e turismo
Imaxe e son
Industrias alimentarias
CIFP Carlos Oroza
IN07 En Terra de Menciñeiros: cosmética sustentable e de proximidade
Comercio e márketing
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
Madeira, moble e cortiza
Vidro e cerámica
CIFP de Vilamarín
IN08 Adestrador didáctico de Smart Home
Electricidade e electrónica
Transporte e mantemento de vehículos
IES Pedra da Auga
IN09 Sistema intelixente de distribución de auga por telecontrol Enerxía e auga CIFP Ferrolterra
IN10 Picohidráulica IoT para autoconsumo
Enerxía e auga
Instalación e mantemento
CIFP Valentín Paz Andrade
IN11 Maqueta de aliñamento de eixes e rodamentos de aeroxeradores
Fabricación mecánica
Instalación e mantemento
CIFP Ferrolterra
IN12 Aeroxerador doméstico de alto rendemento
Enerxía e auga
Fabricación mecánica
IES Politécnico de Vigo
IN13 Efficiency energy dron
Enerxía e auga
Fabricación mecánica
CIFP As Mercedes
IN14 Produción e aplicacións do hidróxeno verde Enerxía e auga CIFP As Mercedes
IN15 Robótica colaborativa para a industria 4.0 Electricidade e electrónica CIFP Politécnico de Santiago
IN16 Xemelgo dixital na educación 4.0 Electricidade e electrónica CIFP Politécnico de Santiago
IN17 Sistema de ciberseguridade para tecnoloxías de operación Electricidade e electrónica CIFP Politécnico de Lugo
IN18 Aplicación da realidade aumentada no mantemento industrial Electricidade e electrónica CIFP Politécnico de Lugo
IN19 Prototipo de máquina de selección de froitos silvestres mediante visión artificial
Electricidade e electrónica
Instalación e mantemento
CIFP Fontecarmoa
IN20 Mantemento preditivo 4.0 para a industria conserveira
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
Instalación e mantemento
IES Fernando Blanco
IN21 Adestrador de elevador operado por sistema periférico
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
Instalación e mantemento
IES Fernando Blanco
IN22 Fabricación de avión de aluminio a escala Transporte e mantemento de vehículos CIFP As Mercedes
IN23 Adaptación dun motor aeronáutico a GLP Transporte e mantemento de vehículos CIFP As Mercedes
IN24 BENenBICI
Electricidade e electrónica
Madeira, moble e cortiza
CIFP Ferrolterra
IN25 Aquamóbil Adapt Transporte e mantemento de vehículos CIFP Montecelo
IN26 Prototipo de suspensión autobalanceable para vehículos Transporte e mantemento de vehículos CIFP Someso
IN27 Aula SITMUGA: simulador de turbina de gas Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
IN28 Monitorización dos parámetros funcionais dun motor de combustión Transporte e mantemento de vehículos CIFP Valentín Paz Andrade
IN29 Madeira de vestir Madeira, moble e cortiza IES de Ortigueira
IN30 Aprendizaxe por indagación: estudo dunha enfermidade neurodexenerativa Sanidade CIFP Politécnico de Lugo
IN31 As novas tecnoloxías como ferramenta didáctica para a accesibilidade universal
Artes gráficas
Imaxe e son
Servizos socioculturais e á comunidade
CIFP Leixa
IN32 Tradición e innovación no deseño do calzado Téxtil, confección e pel IES A Pinguela
IN33 SMARTspringwater: fonte de auga intelixente
Electricidade e electrónica
Instalación e mantemento
CIFP Universidade Laboral
IN34 Paisaxes acuáticas: vexetación entre dous mundos
Agraria
Instalación e mantemento
CIFP A Granxa
IN35 Galimentrónica: novas tecnoloxías para o sector agropecuario
Electricidade e electrónica
Instalación e mantemento
CIFP Universidade Laboral
IN36 Tecnoloxía extractiva para a camelia
Fabricación mecánica
Madeira, moble e cortiza
CIFP Politécnico de Santiago
IN37 Mellora enerxética das granxas de porcino Instalación e mantemento CIFP As Mercedes
IN38 Aplicación de IoT para a preservación da fauna autóctona Electricidade e electrónica CIFP Politécnico de Santiago
IN39 Telerrobot con realidade virtual
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
IES Ricardo Mella
IN40 Simulación 3D: condución de ambulancias na realidade virtual
Informática e comunicacións
Sanidade
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel