IN28 - FreeFenestra: innovación didáctica na fabricación de ventás

Familias profesionais:
Fabricación mecánica
Madeira, moble e cortiza
Centro educativo coordinador: CIFP Politécnico de Santiago, Santiago de Compostela
Centros colaboradores:
CIFP Politécnico de Santiago
CIFP Valentín Paz Andrade
Centros colaboradores:
PROCOMSA
Ferraxes modernas
Obxectivos:

•    Elaborar un perfil europeo de fiestra de madeira que calquera centro educativo poida realizar, con fins didácticos.
•    Crear un espazo modular moderno para o proxecto, aplicando técnicas de fabricación aditiva
•    Visualizar a evolución das ferraxes e das fiestrass ao longo do tempo.

Síntese do proxecto:

Deseño e fabricación dunha innovadora perfilaría en madeira que integre ferraxes modernas, co obxectivo de ser empregada como recurso didáctico en centros educativos para fomentar a aprendizaxe práctica e o desenvolvemento de habilidades técnicas.

Participantes:

Coordinador: Enrique Pena López