IN01 - O Camiño de Santiago Sanabrés: unha viaxe gastronómica multisensorial

Familias profesionais:
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
Madeira, moble e cortiza
Centro educativo coordinador: CIFP de Vilamarín, Vilamarín
Centros colaboradores:
IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez
IES O Ribeiro
Entidades colaboradoras:
DO Ribeiro
IXP Pan de Cea
Obxectivos:

•    Desenvolver unha experiencia gastronómica innovadora.
•    Integrar tecnoloxía avanzada no ámbito da gastronomía.
•    Deseñar un percorrido gastronómico inspirado no Camiño de Santiago Sanabrés.

Síntese do proxecto:

Combinación da tecnoloxía e a cociña de vangarda para a creación dunha experiencia gastronómica multisensorial en torno ao Camiño de Santiago Sanabrés, na que os usuarios poden interactuar con diversos elementos que enriquecen a súa vivencia.

Participantes:

Coordinadora: Natividad Neira Mato