IN34 - Fórmula 3: coche de competicións con simulador

Familias profesionais:
Transporte e mantemento de vehículos
Centro educativo coordinador: CIFP As Mercedes, Lugo
Centros colaboradores:
CIFP As Mercedes
Centros colaboradores:
Alonso Liste
ARVidal
Himikode
Obxectivos:
  • Deseñar e crear un simulador que permita avaliar o comportamento integral de vehículos de competición en diferentes configuracións.
  • Mellorar o rendemento e eficacia dos vehículos en condicións reais de carreira.
  • Promover a innovación no ámbito da preparación de vehículos de competición en Galicia.
Síntese do proxecto:

Desenvolvemento dun simulador personalizado para coches de competicións de Fórmula 3 que permita probar e optimizar diversas configuracións en pista, empregando software específico para axustar parámetros en función do circuíto de competición.

Participantes:

Coordinador: José Iglesias Fernández