FP Innova 2024 Proxectos de innovación

Proxectos de innovación en FP Innova Galicia 2024

Situados na planta -1 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.

Códigoarranxar por icona Nome Familia profesional Centro coordinador Vídeo
IN01 O Camiño de Santiago Sanabrés: unha viaxe gastronómica multisensorial
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
Madeira, moble e cortiza
CIFP de Vilamarín
IN02 OROZALAB: produtos culinarios liofilizados 6ª gama
Agraria
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
CIFP Carlos Oroza
IN03 Sistema basculante para botellas de grande formato
Fabricación mecánica
Hostalaría e turismo
Instalación e mantemento
Madeira, moble e cortiza
CIFP Compostela
IN04 Produción sustentable de afumados galegos Hostalaría e turismo CIFP Manuel Antonio
IN05 Veggie Vending: opcións veganas ao instante
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
Seguridade e medio ambiente
Téxtil, confección e pel
CIFP Manuel Antonio
IN06 AOVE galego: olivicultura de calidade en Galicia
Comercio e márketing
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
IES O Ribeiro
IN07 Bean to bar: bombóns artesáns
Artes gráficas
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
CIFP Fraga do Eume
IN08 Hidróxeno verde: xeración, acumulación e combustión para autoconsumo
Enerxía e auga
Fabricación mecánica
Instalación e mantemento
CIFP Valentín Paz Andrade
IN09 Integración de AGV e robótica colaborativa para a clasificación de produtos
Electricidade e electrónica
Instalación e mantemento
CIFP Fontecarmoa
IN10 Virtual Commissioning: do xemelgo dixital á posta en marcha virtual
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
CIFP Politécnico de Lugo
IN11 Simulador colaborativo de realidade virtual para emerxencias extrahospitalarias
Informática e comunicacións
Sanidade
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
IN12 Levitación magnética na automatización de procesos industriais Electricidade e electrónica CIFP Politécnico de Lugo
IN13 PoliPick: selección e manipulación automática de obxectos
Electricidade e electrónica
Instalación e mantemento
IES Politécnico de Vigo
IN14 Técnicas de IA para a resolución de problemas Electricidade e electrónica IES Fernando Blanco
IN15 RobLab: Simulación de soldadura robotizada
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
Instalación e mantemento
CIFP Valentín Paz Andrade
IN16 Digital Twin Boxes (DTB): adestramento virtual inmersivo para planta química Química IES A Sardiñeira
IN17 Preparación para procesos de selección de persoal mediante realidade virtual
Administración e xestión
Informática e comunicacións
CIFP Portovello
IN18 Realidade aumentada aplicada ao mantemento de equipamentos complexos
Enerxía e auga
Instalación e mantemento
CIFP As Mercedes
IN19 MeteoLoRa: estación meteorolóxica avanzada
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
IES Ricardo Mella
IN20 ECOGREL: automatización do lavado do grelo Instalación e mantemento CIFP Ferrolterra
IN21 MilkWarmer: eficiencia enerxética nas granxas Instalación e mantemento CIFP As Mercedes
IN22 REDICIR: rede de dixitalización na economía circular
Agraria
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
IES Monte Neme
IN23 Control intelixente de cultivos mediante IoT Electricidade e electrónica CIFP Universidade Laboral
IN24 Dispositivo para ensaios de discriminación das cores Artes gráficas CIFP Montecelo
IN25 Fabricación aditiva na planificación cirúrxica personalizada Fabricación mecánica CIFP Someso
IN26 Creando un patio inclusivo
Artes gráficas
Fabricación mecánica
Imaxe persoal
Madeira, moble e cortiza
Servizos socioculturais e á comunidade
CEE Santa María
IN27 Fasquía 3D: dixitalización de embarcacións tradicionais
Electricidade e electrónica
Madeira, moble e cortiza
CIFP Ferrolterra
IN28 FreeFenestra: innovación didáctica na fabricación de ventás
Fabricación mecánica
Madeira, moble e cortiza
CIFP Politécnico de Santiago
IN29 Eco-Board: taboleiros para moblaxe a partir de plásticos reciclados
Fabricación mecánica
Madeira, moble e cortiza
Química
CIFP Politécnico de Santiago
IN30 Da presa á mesa: prototipo de planta potabilizadora móbil
Enerxía e auga
Instalación e mantemento
CIFP Politécnico de Santiago
IN31 Baterías iónicas Made in Galicia Transporte e mantemento de vehículos IES María Sarmiento
IN32 e-Moto: transformación de moto de combustión a moto eléctrica Transporte e mantemento de vehículos CIFP Ferrolterra
IN33 H2 Cell: maqueta de pila de combustible Transporte e mantemento de vehículos IES Lois Peña Novo
IN34 Fórmula 3: coche de competicións con simulador Transporte e mantemento de vehículos CIFP As Mercedes
IN35 EduCar: maqueta didáctica de vehículo eléctrico con realidade aumentada Transporte e mantemento de vehículos IES As Mariñas