IN39 - Telerrobot con realidade virtual

Familias profesionais:
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
Centro educativo coordinador: IES Ricardo Mella, Vigo
Centros colaboradores:
IES Escolas Proval
IES Politécnico de Vigo
Obxectivos:
  • Explorar distintas aplicacións da realidade virtual.
  • Coñecer e traballar con ferramentas de hardware e software abertas.
Síntese do proxecto:

Deseño e construción dun robot con capacidade de telecomando que permita o seu manexo mediante a utilización dunhas lentes de realidade virtual para móbiles.

Participantes:

Profesorado e alumnado das familias profesionais de Electricidade e Electrónica, e de Fabricación Mecánica.

Coordinadora: Mª Carmen Currás Francos.