IN38 - Aplicación de IoT para a preservación da fauna autóctona

Familias profesionais:
Electricidade e electrónica
Centro educativo coordinador: CIFP Politécnico de Santiago, Santiago de Compostela
Centros colaboradores:
IES Macías o Namorado
Entidades colaboradoras:
Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia
Obxectivos:
  • Explorar o uso das novas tecnoloxías na protección da fauna autóctona.
  • Demostrar as aplicacións das redes LoRa en lugares con escasa cobertura.
Síntese do proxecto:

Deseño e implantación dun sistema de trampas intelixentes dotadas de sensores e baseadas nunha rede LoRa, para a captura e recuperación de especies invasoras como o visón americano, nas Illas Atlánticas.

Participantes:

Profesorado e alumnado da familia profesional de Electricidade e Electrónica.