IN30 - Aprendizaxe por indagación: estudo dunha enfermidade neurodexenerativa

Familias profesionais:
Sanidade
Centro educativo coordinador: CIFP Politécnico de Lugo, Lugo
Entidades colaboradoras:
Grupo de Investigacións Roda, USC
Grupo de Investigacións ZebraBioRes, USC
Obxectivos:
  • Deseñar e executar unha investigación sobre unha doenza neurodexenerativa.
  • Contribuír ao desenvolvemento da competencia científica do alumnado.
Síntese do proxecto:

Estudo dunha doenza rara (Niemann-Pick), empregando o peixe cebra como modelo biolóxico e técnicas de enxeñaría xenética, para mellorar a formación do alumnado mediante unha secuencia de indagación.

Participantes:

Profesorado e alumnado da familia profesional de Sanidade.

Coordinadora: Sabela Fernández Vila