IN14 - Produción e aplicacións do hidróxeno verde

Familias profesionais:
Enerxía e auga
Centro educativo coordinador: CIFP As Mercedes, Lugo
Entidades colaboradoras:
ESIN Ingenieros Montajes
Obxectivos:
  • Divulgar o coñecemento sobre a produción do hidróxeno verde.
  • Amosar as aplicacións do hidróxeno verde no ámbito doméstico.
Síntese do proxecto:

Demostración da produción de hidróxeno verde e utilización nunha pila de combustible para xerar electricidade nunha vivenda, ou para mover vehículos eléctricos ou drons.

Participantes:

Profesorado e alumnado das familias profesionais de Enerxía e Auga, e de Fabricación Mecánica.

Coordinador: Víctor Manuel Paz Cortiñas