IN26 - Prototipo de suspensión autobalanceable para vehículos

Familias profesionais:
Transporte e mantemento de vehículos
Centro educativo coordinador: CIFP Someso, Coruña, A
Centros colaboradores:
IES de Fene
Entidades colaboradoras:
Carpintería Mato
Federación Galega de Automobilismo
H&M Metal
Recambios Barreiro
Werkman - Maquinaria y Herramienta
Obxectivos:
  • Realizar un modelo de vehículo conceptual con sistema de suspensión pasivo.
  • Proporcionar un sistema que mellore o confort dos ocupantes dun vehículo.
Síntese do proxecto:

Construción dun vehículo eléctrico dotado dun sitema de suspensión autobalanceable pasivo que permite unha maior estabilidade, eficiencia enerxética e confort.

Participantes:

Profesorado e alumnado da familia profesional de Transporte e Mantemento de Vehículos.