IN37 - Mellora enerxética das granxas de porcino

Familias profesionais:
Instalación e mantemento
Centro educativo coordinador: CIFP As Mercedes, Lugo
Entidades colaboradoras:
INSECONTROL Consultaría Técnica
Obxectivos:
  • Mellorar as condicións ambientais do gando porcino.
  • Mellorar a eficiencia enerxética das granxas.
Síntese do proxecto:

Deseño e optimización dun sistema de control remoto da calefacción e ventilación dunha granxa porcina por medio dunha bomba de calor e unha serie de autómatas.

Participantes:

Profesorado e alumnado da familia profesional de Instalación e Mantemento.

Coordinador: Miguel Gandoy Domínguez