IN09 - Electrobicicleta

Familias profesionais:
Fabricación mecánica
Instalación e mantemento
Transporte e mantemento de vehículos
Centro educativo coordinador: CIFP Ferrolterra, Ferrol
Centros colaboradores:
IES Illa de Sarón, Xove
Entidades colaboradoras:
Soluciones metalúrgicas integrales 1980 SL
Hospital Nacional de Parapléjicos, Toledo
Obxectivos:
  • Facilitar o uso da bicicleta a nenos/as con mobilidade reducida.
  • Conseguir adaptar as bicicletas ao crecemento dos/das nenos/as.
  • Fabricar un medio de transporte sinxelo e ecolóxico para persoas con mobilidade reducida.
Síntese do proxecto:

Deseño e montaxe dunha bicicleta eléctrica de man para nenos e nenas con mobilidade reducida, eliminando así as barreiras de acceso. O asento pode adaptarse ao crecemento dos/das nenos/as.

Participantes:

Profesorado dos departamento de Fabricación mecánica.

Alumnado dos ciclos formativos da familia profesional de Fabricación mecánica co IES Politécnico de Vigo.

Coordinador: José Antonio Alvite Fernández.

Acceda ao plano coa localización dos proxectos de innovación no andar -1 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.