IN04 - Museo didáctico dos alimentos

Familias profesionais:
Artes gráficas
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
Centro educativo coordinador: CIFP Compostela, Santiago de Compostela
Centros colaboradores:
CIFP Carlos Oroza, Pontevedra
Entidades colaboradoras:
Diconsil Barbanza SLU
Obxectivos:
  • Recompilar e clasificar mostras de alimentos non perecedoiros e identificar as súas características propias.
  • Homoxeneizar as ensinanzas impartidas en diferentes módulos pero con unidades didácticas similares.
  • Deseñar e crear un espazo didáctico fixo apto para realizar diferentes tipos de actividades relacionadas coas materias primas non perecedoiras, tanto por parte do persoal directamente relacionado co centro como polo pertencente a calquera sector, público ou privado, interesado en coñecer ou amosar este tipo de produtos.
Síntese do proxecto:

Creación dunha aula-exposición permanente de alimentos non perecedoiros, para o ensino dos módulos de coñecemento de materias primas, nas especialidades de Hostalaría e turismo, e de Industrias alimentarias.

Participantes:

Profesorado dos departamentos de Artes gráficas, Hostalaría e turismo e Industrias alimentarias.

Alumnado dos ciclos formativos de grao medio de Panadaría, repostaría e confeitaría e de Preimpresión dixital. Alumnado dos ciclos formativos de grao superior de Dirección de servizos de restauración e de Dirección de cociña.

Coordinador: Rafael Brantuas Canay.

Máis información:
Materiais:
Museo didáctico dos alimentos
Museo didáctico dos alimentos
Museo didáctico dos alimentos
Museo didáctico dos alimentos
Museo didáctico dos alimentos
Museo didáctico dos alimentos

Acceda ao plano coa localización dos proxectos de innovación no andar -1 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.