IN16 - K-BOT. Robot educativo

Familias profesionais:
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
Centro educativo coordinador: CIFP Ferrolterra, Ferrol
Centros colaboradores:
CEIP Recimil, Ferrol
CPI A Xunqueira, Fene
IES de Fene, Fene
IES Fraga do Eume, Pontedeume
IES Sofía Casanova, Ferrol
Entidades colaboradoras:
Centro de Formación e Recursos de Ferrol
Escola de Especialidades Antonio de Escaño
Universitat Politècnica de Valencia
Robótica Fácil
Disomain SLL
Obxectivos:
  • Que calquera profesor poida montar, programar e manexar un robot educativo para usar cos seus alumnos e nas súas clases.
  • Que os alumnos saiban traballar cun produto real tal e como se faría nunha empresa ao reparar robots educativos.
  • Dispoñer dun lugar onde os profesores da comarca de Drol poidan levar os seus robots para reparar.
Síntese do proxecto:

Este proxecto é dobre, por unha banda creouse robot para que un profesor de calquera nivel educativo póidao montar, programar e manexar cos seus alumnos e por outro dispoñer dun lugar onde os profesores poidan levar os seus robots estragados, para ser reparados polos alumnos do CIFP Ferrolterra de Ferrol.

Participantes:

Profesorado dos departamentos de Electricidade e electrónica, de Fabricación mecánica e de Formación e orientación laboral.

Alumando do ciclo formativo de grao superior de Mantemento electrónico.

Coordinador: Florentino Blas Fernández Cueto.

Acceda ao plano coa localización dos proxectos de innovación no andar -1 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.