Skip to Content

Novas

CALENDARIO EXAMES DE SETEMBRO

CONSULTADE NA CORONAXENDA DE CADA CURSO

O MATERIAL PARA PREPARAR AS PROBAS DE SETEMBRO.

BO VERÁN 2020

FIN DE CURSO 2019-2020

CICLOS FORMATIVOS:

Consultade aquí as horas de entrega de notas o venres 26 de xuño.

ESA:

 

As cualificacións finais publicaranse no Abalar Móbil o XOVES 25 XUÑO 2020.

Se algún alumno ou alumna non recibe correctamente as súas cualificacións pode poñerse en contacto co titor ou titora concertando unha cita para a entrega do boletín de notas.

INSTRUCIÓNS PARA CADA CURSO POR ABALAR MÓBIL E CORONAXENDA NA MARXE DEREITA DESTA WEB.

Ampliación de matrícula (ESA)

Formulario de ampliación de matrícula en Módulos 2 e 4 da ESA

Todos aqueles alumnos e alumnas que obtiveron unha cualificación positiva en un ou máis ámbitos na avaliación extraordinaria da Educación Secundaria para Persoas Adultas, con data 21/05/2020, deberán pasar pola secretaría do IES Campo de San Alberto, en horario das 10 ás 13 horas, para cubrir o formulario de ampliación de matrícula.

O prazo para facer efectiva a ampliación remata o día 25/05/2020 ás 13:00 horas.

PROBAS PD E FINAIS CICLOS FORMATIVOS 2019-20

CALENDARIO DE PROBAS

PERDAS DE AVALIACIÓN CONTINUA E  FINAIS

CICLOS FORMATIVOS CURSO 2019-2020

Pódense consultar os horarios nas seguintes ligazóns:

HORARIOS CICLO MEDIO XESTIÓN ADMINISTRATIVA

- HORARIOS CICLO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 

- HORARIOS CICLO MEDIO INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS

ORIENTACIÓN ACADÉMICA 2020-2021

 

 

VACACIÓNS DE SEMANA SANTA

VENRES 3 DE ABRIL a partir das 12:00 HORAS:

Publicación das notas da 2ª avaliación a través do Abalar Móbil.

A próxima semana teremos un descanso merecido!

Voltaremos ás aulas virtuais o MARTES 14 DE ABRIL.

COIDÁDEVOS MOITO!!

DISFRUTADE DAS CORONAVACACIÓNS!!

Información sobre a 2ª AVALIACIÓN. Curso 2019-2020

Venres 27 de marzo de 2020

A. Instrucións do 27 de marzo da Consellería de Educación, sobre medidas a adoptar en relación coa avaliación do 2º trimestre

  1. A efectos de dar continuidade no calendario escolar, os centros educativos procederán a formalizar o peche da avaliación do segundo trimestre. Cada centro, dentro da súa autonomía pedagóxica e de xestión, disporá as medidas precisas para a súa formalización, na medida do posible, antes do 3 de abril.

  2. Non serán avaliables as actividades relacionadas cos contidos curriculares realizadas polo alumnado con posterioridade á data de declaración do estado de alarma. En consecuencia, aqueles centros que non teñan formalizado o peche da avaliación do segundo trimestre procederán a formalizalo co traballo desenvolvido ata dita data.

  3. No caso das ensinanzas de formación profesional de grao medio e grao superior na avaliación parcial de módulos do segundo curso no réxime ordinario o equipo docente tomará as decisións de acceso do alumnado á FCT e, nos ciclos de grado superior o módulo de proxecto.

B. Segunda avaliación no noso Instituto

  • • Seguiranse as instrucións da Consellería de Educación, avaliándose os contidos do 2º trimestre en función das tarefas e probas realizadas ata o 13 de marzo do 2020 (os contidos que se están traballando telemáticamente serán avaliados posiblemente no 3º trimestre).

  • • Hai que ter en conta que nalgunhas materias a nota poderá ir en branco, dado que o profesorado pode considerar que non dispón de elementos suficientes para avaliar ao alumnado. En calquera caso, desde as titorías enviarase ás familias a información que o profesorado de cada grupo considere axeitada trasladarlles para o desenvolvemento académico de cada un dos nosos alumnos e alumnas.

  • • Cabe destacar que, nas ensinanzas de ESO e BACHARELATO, esta 2º avaliación ten carácter informativo, polo que o máis importante será observar a evolución académica do alumno ou alumna de cara a avaliación final de xuño.

  • As notas publicaranse a través do ABALAR MÓBIL o venres 3 de abril a partir das 12:00 horas.

    Desde o 4 ata o 13 de abril "DESCONECTAREMOS" POR VACACIÓNS! Retomaremos o traballo o 14 de abril.

Distribuir contido


by Dr. Radut