Erasmus PAP

Erasmus PAP

Estudiantes en prácticas

Dende fai algúns anos o I.E.S. Universidade Laboral está a realizar mobilidades para estudantes dos ciclos formativos co obxecto de realizar o módulo da Formación en Centros de Traballo en países da Unión Europea dentro dos programas de mobilidade ofertados tanto pola Xunta de Galicia como por parte da Unión Europea por medio do Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE)

Accións realizadas

PAÍS

PROGRAMA

CICLO FORMATIVO

CURSO

Portugal

Estadías en empresas de ámbito transnacional (Xunta de Galicia)

C.M. Montaxe e mantemento de instalacións de frío climatización e produción de calor.

2007/2008

Irlanda

Erasmus (OAPEE)

C.S. Mantemento de instalacións térmicas e fluídos

2008/2009

Irlanda

Erasmus (OAPEE)

C.S. Animación de actividades físicas e deportivas.

Italia

Erasmus (OAPEE)

C.S. Prevención de riscos profesionais

Irlanda

Erasmus (OAPEE)

C.S. Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque

2009/2010

Irlanda

Erasmus (OAPEE)

C.S. Mantemento de instalacións térmicas e fluídos

Irlanda

Erasmus (OAPEE)

C.S. Mantemento de instalacións térmicas e fluídos

 

Distribuir contido