Trámites


CERTIFICACIÓNS ACADÉMICAS


 VALIDACIÓNS DE MÓDULOS PROFESIONAIS

  • Para solicitar a validación dun módulo profesional deberá estar matriculado nun centro docente autorizado e presentar a solicitude de validación na Secretaría, perante a dirección do centro educativo dentro dos primeiros 20 días de inicio das clases.
  • Información xeral sobre validacións
  • Formulario de solicitude