Probas libres de títulos de FP LOE

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional.

Máis información en: http://www.edu.xunta.es/fp/probas-libres-convocatoria-actual

Curso 2023/24

 

Probas:

Información sobre as probas libres

Programacións didácticas

 

 

Ver calendario  exames 2024