Probas libres de títulos de FP LOE

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional.

Máis información en: http://www.edu.xunta.es/fp/probas-libres-convocatoria-actual

 

Curso 2019/20

Xornada de acollemento:

  • Día: 23 de xuño de 2020.
  • Hora: 12:30 h.
  • Lugar: sala de reunións do centro.

Probas:

Do 2 ao 10 de setembro de 2020.

Calendario das probas.

Programacións didácticas.