DATAS DE EXAMES DE SETEMBRO PARA FP DUAL COMPLETA

EXAME DA 3ª AVALIACIÓN: 2 de setembro de 2022

AVALIACIÓN FINAL: 7 de setembro de 2022

 


 

Probas de acceso

Probas de acceso a ciclos formativos de ensinanzas de Formación Profesional
 
Estas probas están destinadas a aquelas persoas que, carecendo dos requisitos académicos para acceder directamente, queiran cursar un ciclo formativo de formación profesional.
 
Máis información en: http://www.edu.xunta.es/fp/probas

 
Probas de acceso a ensinanzas deportivas
 
Estas probas están destinadas ao acceso ás ensinanzas deportivas do réxime especial de técnico deportivo e técnico deportivo superior en fúbol.
 
 
 

 
Distribuir contido

Boletins 2021-2022

Decembro Abril Xuño
 

Boletíns 2020-2021

Decembro Abril Xuño
   

Boletíns 2019-2020

Decembro Abril Xuño
 

Boletíns 2018-2019

Decembro Abril Xuño
 

Boletins 2017-2018

Decembro Abril Xuño
 

Boletíns 2016-2017

Decembro Abril Xuño
   

Boletins 2015-2016

Decembro Abril Xuño