PROBAS DE ACCESO A ENSINANZAS DEPORTIVAS CURSO 2024-25

Convocadas as probas de acceso aos ciclos deportivos para o curso 2024-25

Mais información nesta web no seguinte link.


 

Probas libres para ciclos formativos de ensinanzas de Formación Profesional

Aberto o prazo para as probas libres de obtención de títulos FP.

 

No CIFP Universidade Laboral ofertamos todos os módulos impartidos no centro en réxime ordinario e de adultos (icluída a modalidade dual) excepto:

  • Ciclos de fútbol
  • Ciclos de FP Básica

Calendario:


 

Probas de acceso a ciclos formativos de ensinanzas de Formación Profesional

Información sobre as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior: listaxes, sedes, etc.

Mais información en: http://www.edu.xunta.es/fp/probas


 

Convocatoria de probas de idoneidade de mariña mercante. Xuño 2024

PROBAS DE IDONEIDADE DE MARIÑA MERCANTE

CONVOCATORIA XUÑO 2024

(Resolución do 3 de xaneiro de 2024. BOE nº 27 do 31 de xaneiro)

https://www.boe.es/boe/dias/2024/01/31/pdfs/BOE-A-2024-1842.pdf

PROBAS PARA:

  • PATRÓN DE ALTURA
  • PATRÓN DE LITORAL
  • MECÁNICO MAIOR NAVAL
  • MECÁNICO NAVAL

CALENDARIO

  • O calendario pode sufrir modificacións que se comunicarán pola mesma vía de publicación deste anuncio.
  • Solicitudes de admisión de prácticas validas: formularanse preferiblemente vía sede electrónica do ministerio de transportes, mobilidade e axenda urbana. A documentación requirida e o enlace á sede electrónica figura na base segunda da convocatoria.
  • Solicitude de proba de idoneidade: Farase xunto coa solicitude de admisión de prácticas válidas. A documentación requirida e o enlace á sede electrónica figura na base terceira da convocatoria
  • O Libro de Formación será revisado antes da proba. Aqueles que estean navegando presentarano en Capitanía Marítima oo antes posible para ser revisado polo Tribunal.

 

Distribuir contido

Boletins 2021-2022

Decembro Abril Xuño
 

Boletins 2022-2023

Decembro Abril Xuño
 

Boletíns 2020-2021

Decembro Abril Xuño
   

Boletíns 2019-2020

Decembro Abril Xuño
 

Boletíns 2018-2019

Decembro Abril Xuño
 

Boletins 2017-2018

Decembro Abril Xuño
 

Boletíns 2016-2017

Decembro Abril Xuño
   

Boletins 2015-2016

Decembro Abril Xuño