Curso de carretillas elevadoras

Aberto o prazo de inscrición ata o venres 26 de abril.

Data da realización da parte práctica do curso: martes 30 de abril.

Para mais información pulsar na seguinte ligazón: 

Probas libres para ciclos formativos de ensinanzas de Formación Profesional

Aberto o prazo para as probas libres de obtención de títulos FP.

 

No CIFP Universidade Laboral ofertamos todos os módulos impartidos no centro en réxime ordinario e de adultos (icluída a modalidade dual) excepto:

  • Ciclos de fútbol
  • Ciclos de FP Básica

Calendario:


 

Probas de acceso a ciclos formativos de ensinanzas de Formación Profesional

Información sobre as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior: listaxes, sedes, etc.

Mais información en: http://www.edu.xunta.es/fp/probas


 

Convocatoria de probas de idoneidade de mariña mercante. Xuño 2024

PROBAS DE IDONEIDADE DE MARIÑA MERCANTE

CONVOCATORIA XUÑO 2024

(Resolución do 3 de xaneiro de 2024. BOE nº 27 do 31 de xaneiro)

https://www.boe.es/boe/dias/2024/01/31/pdfs/BOE-A-2024-1842.pdf

PROBAS PARA:

  • PATRÓN DE ALTURA
  • PATRÓN DE LITORAL
  • MECÁNICO MAIOR NAVAL
  • MECÁNICO NAVAL

CALENDARIO

  • O calendario pode sufrir modificacións que se comunicarán pola mesma vía de publicación deste anuncio.
  • Solicitudes de admisión de prácticas validas: formularanse preferiblemente vía sede electrónica do ministerio de transportes, mobilidade e axenda urbana. A documentación requirida e o enlace á sede electrónica figura na base segunda da convocatoria.
  • Solicitude de proba de idoneidade: Farase xunto coa solicitude de admisión de prácticas válidas. A documentación requirida e o enlace á sede electrónica figura na base terceira da convocatoria
  • O Libro de Formación será revisado antes da proba. Aqueles que estean navegando presentarano en Capitanía Marítima oo antes posible para ser revisado polo Tribunal.

 

Cursos AFD

(Accións Formativas para Desempregados)

 

 

 

 

Aberto o prazo de inscrición para os cursos AFD 2024!!!

 

 

Prazo de inscrición: Ata o 28 de febreiro!!!

Requisitos: Demandante de emprego e Título da ESO para os cursos de Nivel II

Solicitudes: https://emprego.xunta.gal/

Buscador de cursos del SEPE: https://emprego.xunta.es/diplos#/

Inicio previsto: 19/03/2024

As persoas que están actualmente traballando poderán acceder aos cursos se non se cubren as prazas con persoas desempregadas. Para iso enviarán un email cos seus datos indicando que están traballando e o curso no que están interesados a:

cursos.afd@ulaboral.eu


 

Distribuir contido

Boletins 2021-2022

Decembro Abril Xuño
 

Boletins 2022-2023

Decembro Abril Xuño
 

Boletíns 2020-2021

Decembro Abril Xuño
   

Boletíns 2019-2020

Decembro Abril Xuño
 

Boletíns 2018-2019

Decembro Abril Xuño
 

Boletins 2017-2018

Decembro Abril Xuño
 

Boletíns 2016-2017

Decembro Abril Xuño
   

Boletins 2015-2016

Decembro Abril Xuño