2ª CONVOCATORIA 2022 DE PROBAS DE IDONEIDADE PROFESIONAL

As probas de idoneidade profesional teñen dúas convocatorias anuais. No ano 2022 celebrouse a primeira convocatoria no mes de xuño no CIFP Universidade Laboral. A segunda convocatoria faise agora no mes de outubro e na Escola oficial Nautico Pesqueira de Ferrol.

A partir de agora as sedes iranse alternando dese mesmo xeito.

 

Traballos en altura

Curso escolar 2022/23


Contido do curso

Xa está aberto o prazo de inscrición para o curso de Traballos en altura.

Este curso só está dispoñible para alumnado dos 2º cursos matriculados actualmente no CIFP Universidade Laboral.

En ningún caso a asistencia a este curso valerá como xustificación para non asistir á clase.

Para inscribirse no curso hai que anotarse no seguinte formulario como data límite o 30 de novembro:

Formulario de inscrición

O precio do curso son 25€. Farase un ingreso na conta ES91 2080 0065 3231 1000 0146 e entregarase o resgardo impreso ao profesor do curso o día da parte práctica.

O curso desenvolverase en dúas partes:

  • Unha parte teórica que se fará online e onde haberá que superar un test.
  • Unha sesión práctica de 2 horas en grupos máximos de 6 persoas.


Tras superar o curso emitirase un diploma.

IMPORTANTE: este curso non habilita para traballos en suspensión ou verticales.

Unha vez coñecidos o número de asistentes estableceranse quendas de mañá e tarde para realizar a parte práctica que dará comezo o xoves dia 1 de decembro.

Distribuir contido

Boletins 2021-2022

Decembro Abril Xuño
 

Boletíns 2020-2021

Decembro Abril Xuño
   

Boletíns 2019-2020

Decembro Abril Xuño
 

Boletíns 2018-2019

Decembro Abril Xuño
 

Boletins 2017-2018

Decembro Abril Xuño
 

Boletíns 2016-2017

Decembro Abril Xuño
   

Boletins 2015-2016

Decembro Abril Xuño