Probas libres de títulos de FP LOE

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional.

Máis información en: http://www.edu.xunta.es/fp/probas-libres-convocatoria-actual

Curso 2021/22

Xornada de acollemento:

  • Día:
  • Hora:
  • Lugar:

Probas:

Calendario

Resume do proceso

Programacións didácticas

Horarios das probas

 

 

Probas de acceso

Probas de acceso a ciclos formativos de ensinanzas de Formación Profesional
 
Estas probas están destinadas a aquelas persoas que, carecendo dos requisitos académicos para acceder directamente, queiran cursar un ciclo formativo de formación profesional.
 
Máis información en: http://www.edu.xunta.es/fp/probas

 
Probas de acceso a ensinanzas deportivas
 
Estas probas están destinadas ao acceso ás ensinanzas deportivas do réxime especial de técnico deportivo e técnico deportivo superior en fúbol.
 
 
 

 
Distribuir contido

Boletins 2021-2022

Decembro Abril Xuño
   

Boletíns 2020-2021

Decembro Abril Xuño
   

Boletíns 2019-2020

Decembro Abril Xuño
 

Boletíns 2018-2019

Decembro Abril Xuño
 

Boletins 2017-2018

Decembro Abril Xuño
 

Boletíns 2016-2017

Decembro Abril Xuño
   

Boletins 2015-2016

Decembro Abril Xuño