ENSINANZAS DEPORTIVAS


Oferta

Técnico Deportivo en Fútbol

Técnico Deportivo Superior en Fútbol


Carnés e certificacións profesionais que se obteñen en cada ciclo

 


Equipamento

No departamento de Actividades Físicas e Deportivas contamos co seguinte equipamento:

  • 8 aulas equipadas cun ordenador e canón de proxección.
  • Ordenadores para o alumnado
  • 2 ximnasios polideportivos cubertos
  • 1 sala de musculación
  • 2 pistas polideportivas descubertas.
  • 1 pista de squash
  • Acceso ás instalacións deportivas do parque deportivo Acea da Ma:
    • Piscina, campo de fútbol, pistas de baloncesto,....