Curso 2017-18

Premio de innovación educativa Desafíos STEM

O grupo de alumnos do curso de 2º de Formación Profesión Básica en Fabricación e montaxe (curso 2016-17) recibiu da Consellería de Educación o premio de innovación educativa Desafíos STEM impresión 3D, polo seu proxecto "O noso taller 3D".

A súa proposta está baseada na réplica dun taller, con diversa ferramenta de uso habitual, así como un decorado exterior cunha fonte de auga e iluminación mediante un mini panel solar. Esta idea e un compendio de todo o aprendido en diversos módulos do ciclo xunto co debuxo asistido por ordenador e a aposta por engadir a impresión 3D no seu aprendizaxe.

Programa Lanzadeiras para o Proxecto Miniempresas Coruña 2017-2018

O noso centro foi seleccionado no programa Lanzadeiras co proxecto Edukart, que será desenvolvido polo alumnado de FP básica de Fabricación e montaxe.

O proxecto Miniempresas Coruña pretende fomentar a educación emprendedora a través da creación de miniempresas e outras propostas didácticas que impliquen a colaboración dos equipos docentes, a dinamización da comunidade educativa e a conexión co entorno, todo isto potenciando as capacidades profesionais e persoais do alumnado. Esta acción desenvólvese dentro do plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia, eduemprende e establécese dentro do ámbito de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación Alcoa.

Distribuir contido