Premio de Innovación. Proxecto de mobilidade renovable

De novo o IES Universidade Laboral foi premiado por un proxecto científico, neste caso de Mobilidade Renovable.

O proxecto consiste no deseño e instalación dunha instalación solar fotovoltaica para recarga de vehículos eléctricos, así como unha aplicación informática para a xestión de quendas e monitoraxe de consumos, co fin de potenciar iniciativas innovadoras e demostrar a viabilidade de proxectos relacionados coas enerxías renovables, en particular fotovoltaica.

Foi desenvolvido en colaboración co IES San Clemente de Santiago de Compostela.