Traballos en altura

Traballos en altura

Curso escolar 2021/22


Contido do curso

Xa está aberto o prazo de inscrición para o curso de Traballos en altura.

Este curso só está dispoñible para alumnado dos 2º cursos matriculados actualmente no CIFP Universidade Laboral.

En ningún caso a asistencia a este curso valerá como xustificación para non asistir á clase.

Para inscribirse no curso hai que anotarse no seguinte formulario:

Formulario de inscrición

O precio do curso son 25€. Farase un ingreso na conta ES91 2080 0065 3231 1000 0146 e entregarase o resgardo ao profesor do curso.

O curso desenvolverase en dúas partes:

  •     Unha sesión práctica de 2 horas en grupos máximos de 6 persoas.
  •     Unha parte teórica que se fará online e onde, tras leer uns contidos en PDF, haberá que superar un test.


Tras superar o curso emitirase un diploma.

IMPORTANTE: este curso non habilita para traballos en suspensión ou verticales.

Unha vez coñecidos o número de asistentes estableceranse quendas de mañá e tarde para realizar a parte práctica (do luns 13 ao martes 21 de decembro)

Distribuir contido