Traballos en altura

Traballos en altura

Curso escolar 2023/24


Contido do curso

Xa está aberto o prazo de inscrición para o curso de Traballos en altura.

Este curso só está dispoñible para alumnado dos 2º cursos dos ciclos, ciclos de dual e dos cursos de especialización matriculados actualmente no CIFP Universidade Laboral.

En ningún caso a asistencia a este curso valerá como xustificación para non asistir á clase.

Para inscribirse no curso hai que anotarse no seguinte formulario como data límite o 30 de novembro de 2023:

Formulario de inscrición

O precio do curso son 30 €. Farase un ingreso na conta ES91 2080 0065 3231 1000 0146 e entregarase o resgardo escaneado a través da aula virtual antes da sesión práctica.

O curso desenvolverase durante os seguintes días de decembro luns (4, 11 e 18), martes (5, 12 e 19), mércores (13 e 20), xoves (14 e 21) e venres 15, segundo o seguinte horario:

  • Parte teórica que se fará online e onde haberá que superar un test.
  • Parte práctica de 2 horas en grupos de máximo 5 persoas nas seguintes quendas:

           - Luns 4, 11 e 18 de decembro en horario de 16:00 a 18:00 ou de 18:00 a 20:00.

 
           - Martes 5, 12 e 19 de decembro en horario de 08:30 a 10:30, de 10:30 a 12:30 ou de 12:30 a 14:30.

           - Mércores 13 e 20 de decembro en horario de 16:00 a 18:00 e de 18:00 a 20:00.

           - Xoves 14 e 21 de decembro en horario de 16:00 a 18:00 e de 18:00 a 20:00.

           - Venres 15 de decembro en horario de 16:00 a 18:00 e de 18:00 a 20:00.
 

O profesor do curso matricularache na aula virtual "Curso Traballos en altura" donde poderás ver os contidos teóricos e a distribución das quendas para realizar a parte práctica que dará comezo o luns día 4 de decembro.

Tras superar o curso emitirase un diploma.

IMPORTANTE: este curso non habilita para traballos en suspensión ou verticales.


Distribuir contido