Skip to Content

Matrícula.

 

Curso 2017-18

Matrícula para a Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU)

Datas e procedemento de matrícula

 

Curso 2018-19

Matrícula para o cursar 1º de bacharelato o curso 2018-19

- Prazo de presentación das solicitudes de admisión: do 1 ao 20 de marzo.

- Proceso de presentación: segundo a aplicación informática https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

 

Coa solicitude deberá achegarse a documentación seguinte:

a) Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar cando denegue a súa consulta.
b) Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a.
c) Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo ou etapa.
d) Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso

Toda a documentación deberá ser orixinal ou copia cotexada.

Recoméndase traer a documentación xa fotocopiada.

 

- Instrución da Dirección Xeral de Centros sobre o proceso de admisión de alumnado.

- Instrución da Xefatura territorial da Coruña sobre o proceso de admisión de alumnado.

 

 

CURSO 2017-18

 

Ciclo en modalidade dual (C.S. de Mecatrónica Industrial con Estrella Galicia)

Solicitar a admisión na Secretaría do noso Centro

Prazos de admisións

Prazo de solicitude aberto dende o 22 de xuño ata o 30 de xuño ás 13:00 h.

Orde do 13 de xuño de 2017

Solicitude:

Impreso de solicitude

Documentación necesaria para a solicitude

Matrícula:

Impreso de matrícula

Documentación necesaria para a matrícula

 

Máis información en: CS Mecatrónica Industrial

 

Ciclos en réxime ordinario e para as persoas adultas na modalidade presencial (modular)

Pinchar nos seguintes enlaces:

Prazos de admisión

Información xeral sobre a admisión

Documentación necesaria

 

 

Formación profesional básica

Presentarase unha única solicitude de admisión e matrícula en setembro de 2017 (pendente de publicar as datas exactas).

Información xeral e prazos de matrícula: Coñece a FPB

 

 

Ciclos de réxime especial (Fútbol)

DOG da convocatoria do curso 2017-18

8 ao 13 de setembro:

  • Alumnado do centro: RESERVA DE PRAZA
  • Alumnado novo: SOLICITUDE DE PRAZA

14 de setembro: Lista provisional de admitidos e reclamacións.

15 de setembro: Lista definitiva de admitidos

15 ao 20 de setembro:

  • Todo o alumnado: MATRÍCULA

 

Máis información sobre Formación Profesional en:

Folletos informativos FP
http://www.edu.xunta.es/fp/

 

 

AdxuntoTamaño
prazos_admision_2017_vf.pdf141.9 KB
DocumentacionmatriculaFP.pdf46.77 KB
CalendarioprocedementoDual.pdf240.6 KB
O 13-6-17 FP Dual.pdf1.11 MB
solicitude_anexo_I_galego Dual.pdf848.81 KB
DocumentacionsolicitudeFPDual.pdf244.34 KB
Solicitude matricula_dual_2017_VF.doc86 KB
DocumentacionmatriculaFP.pdf46.77 KB

 

Ensinanzas para persoas adultas conducentes á obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria (ESA)

Prazo xeral de presentación de solicitudes de admisión: entre o 1 e o 15 de xuño (informarase dos días concretos).

Prazo xeral de matriculación para o primeiro cuadrimestre: entre o 1 e o 10 de setembro (informarase dos días concretos).

Prazo xeral de matriculación para o segundo cuadrimestre para alumnado novo: entre o 9 e o 16 de xaneiro (informarase dos días concretos).

Requisitos de acceso:

Poderán acceder ás ensinanzas básicas para as persoas adultas aquelas persoas maiores de dezaoito anos ou que os cumpran no ano natural en que comeza o curso escolar.
Poderán, así mesmo, incorporarse ás ensinanzas de adultos os alumnos e alumnas que sexan maiores de dezaseis anos e teñan un contrato laboral que non lles permita acudir aos centros educativos en réxime ordinario ou sexan deportistas de alto rendemento.

Calendario de solicitudes y matrícula para 2º y 4º de la ESA 2018

 page | by Dr. Radut