Organización Xeral do Instituto

Directiva:

 Director:

Miguel Pena Rojas (direccion@ulaboral.eu)

Vicedirector:

Ricardo BaamondeCouto (vicedireccion@ulaboral.eu)

Secretaria:

 Ángeles Rodríguez Pérez (secretaria@ulaboral.eu)

Xefe de estudos:

Estanislao Mallo Fernández (xefatura@ulaboral.eu)

Organigrama