Organización Xeral do Instituto

Directiva:

 Director:

Ricardo BaamondeCouto (direccion@ulaboral.eu)

Vicedirector:

Sonia Antelo Méndez (vicedireccion@ulaboral.eu)

Secretario:

Juan Manuel Poceiro Rocha (secretario@ulaboral.eu)

Xefe de estudos:

Estanislao Mallo Fernández (xefatura@ulaboral.eu)

Organigrama