Premio de innovación educativa Desafíos STEM

O grupo de alumnos do curso de 2º de Formación Profesión Básica en Fabricación e montaxe (curso 2016-17) recibiu da Consellería de Educación o premio de innovación educativa Desafíos STEM impresión 3D, polo seu proxecto "O noso taller 3D".

A súa proposta está baseada na réplica dun taller, con diversa ferramenta de uso habitual, así como un decorado exterior cunha fonte de auga e iluminación mediante un mini panel solar. Esta idea e un compendio de todo o aprendido en diversos módulos do ciclo xunto co debuxo asistido por ordenador e a aposta por engadir a impresión 3D no seu aprendizaxe.