Programa Lanzadeiras para o Proxecto Miniempresas Coruña 2017-2018

O noso centro foi seleccionado no programa Lanzadeiras co proxecto Edukart, que será desenvolvido polo alumnado de FP básica de Fabricación e montaxe.

O proxecto Miniempresas Coruña pretende fomentar a educación emprendedora a través da creación de miniempresas e outras propostas didácticas que impliquen a colaboración dos equipos docentes, a dinamización da comunidade educativa e a conexión co entorno, todo isto potenciando as capacidades profesionais e persoais do alumnado. Esta acción desenvólvese dentro do plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia, eduemprende e establécese dentro do ámbito de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación Alcoa.