Cursos AFD

 

Impártense Accións Formativas dirixidas prioritariamente a desempregados (AFD), relacionadas coas familias profesionais presentes no centro.


Publicarase neste apartado da web do centro a oferta concreta dos cursos para cada ano académico.

 

Información

IMAR0408 Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

ELES0109 - Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto pechado de televisión

 

Convocatorias de selección 2020

IMAR0408 Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

ELES0109 - Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto pechado de televisión